Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK4

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
252
lượt xem
64
download

Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐIỂM MÔN THỐNG KÊ và ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 8 sinh viên và được kết quả như sau...a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến MÔN THỐNG KÊ và biến ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK4

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK4 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN BIẾN Ngày phát: Thứ Ba, ngày 25 tháng 09 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 02 tháng 10 năm 2007 Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐIỂM MÔN THỐNG KÊ và ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 8 sinh viên và được kết quả như sau: X = ĐIỂM Y = ĐIỂM STT MÔN THỐNG MÔN KINH TẾ KÊ LƯỢNG 1 5 7 2 4 8 3 6 5 4 5 7 5 3 8 6 6 5 7 4 5 8 3 7 a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến MÔN THỐNG KÊ và biến ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. ĐIỂM MÔN ĐIỂM MÔN TRỊ THỐNG KÊ TỔNG HỢP KINH TẾ THỐNG KÊ LƯỢNG Số lần quan sát (n) Trung bình Trung vị Y ế u vị Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Khoảng Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Hệ số tương quan b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui. ˆ ˆ c) Dựa vào công thức lý thuyết, hãy lập bảng xác định các tham số β1 , β 2 ˆ ˆ d) Dựa vào các hàm trong Excel hãy các định các tham số β , β 1 2 e) Tính lại bằng Data Analysis trong Excel ˆ ˆ f) Giải thích ý nghĩa của các tham số β 1 , β 2 trong phương trình hồi qui g) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng ĐIỂM MÔN THỐNG KÊ có ảnh hưởng đến ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản