Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK4

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
174
lượt xem
17
download

Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: (30điểm) Một sinh viên muốn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (SAN LUONG). Sinh viên thực hiện việc nghiên cứu với các biến độc lập là SAN LUONG = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) GIA GA = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) GIA BO = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound) GIA HEO = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK4

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK4 (Năm học 2007 – 2008) Gợi ý đáp án Bài tập số 2: MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI Ngày phát: Thứ Ba, ngày 09 tháng 10 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2007 Câu 1: (30điểm) Một sinh viên muốn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (SAN LUONG). Sinh viên thực hiện việc nghiên cứu với các biến độc lập là SAN LUONG = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) GIA GA = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) GIA BO = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound) GIA HEO = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound) Sau khi chạy Excel sinh viên thu được kết quả như sau: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA Significanc df SS MS F eF 1605.54 Regression 2 1.4E-57 3.35512 Residual 7 Total 99 Coefficient Standard s Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 23.3919 Intercept 36.13571 1.544794 2 1.96E-41 33.06932 39.2021 GIA GA -0.668 0.071969 5.2E-15 -0.81086 -0.52514 9.31003 GIA BO 0.024922 8 4.52E-15 0.182557 0.281498 10.6117 GIA HEO 0.117378 1 7.26E-18 0.095422 0.139334 1. Anh/chị hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên. 2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính trong trường hợp trên. 3. Các anh chị hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tất cả các tham số của phương trình hồi quy đều không đồng thời bằng 0 với mức ý nghĩa 5%. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1
  2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Câu 2: (50điểm) Dữ liệu trong Data 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) inst = phí lắp đặt (đô la/ lần) svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) tv = số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh/hệ thống cáp) age = thời gian hệ thống đã hoạt động (năm) air = số kênh truyền hình mà hộ gia đình nhận được từ hệ thống cáp y = thu nhập bình quân đầu người (đô la/người) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của số đăng ký thuê bao (sub) với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc sub. d) Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không? e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản