Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK3

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
94
lượt xem
13
download

Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2: (50điểm) Dữ liệu trong Data 4-9 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: DEP Độ sâu (m) HLTH Chiều cao (m) MPUBAS Vận tốc nước vào (m3/giây) MSSEC Vận tốc nước ra (m3/giây) RACE Giá thành đơn vị (đ/m3 ) RETRD Chiều rộng (m) UNEMP Kích thước vòi nước (mm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK3

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK3 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 2: MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI Ngày phát: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2007 Câu 1: (30điểm) Một sinh viên muốn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng lương bình quân WAGES Sau khi chạy Excel sinh viên thu được kết quả như sau: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.992705 Adjusted R Square Standard Error 106.8931 Observations ANOVA Significanc df SS MS F eF 1658462 Regression 1 2.96E-34 Residual 32 Total Coefficient Standard Upper s Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept -751.68 143.474 -5.23914 9.91E-06 -1043.93 -459.433 0.86544 0.74265 YT -0.17081 7 -0.87862 9 46.4105 PRDEFL 40.24982 3.024526 1.37E-14 34.08906 8 0.77862 1.36780 CT 0.589464 0.283488 9 -1.03359 6 1. Anh/chị hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên. 2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính trong trường hợp trên. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1
  2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh 3. Các anh chị hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tất cả các tham số của phương trình hồi quy đều không đồng thời bằng 0 với mức ý nghĩa 5%. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 2
  3. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Câu 2: (50điểm) Dữ liệu trong Data 4-9 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: DEP Độ sâu (m) HLTH Chiều cao (m) MPUBAS Vận tốc nước vào (m3/giây) MSSEC Vận tốc nước ra (m3/giây) RACE Giá thành đơn vị (đ/m3) RETRD Chiều rộng (m) UNEMP Kích thước vòi nước (mm) Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của Vận tốc nước ra với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc MSSEC. d) Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không? e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản