Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK1

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
394
lượt xem
104
download

Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2: (50điểm) Dữ liệu về nền kinh tế Maxico từ năm 1955-1972 trong Table 8-8 trong bộ dữ liệu của Gujarati với các định nghĩa biến như sau: YEAR = Số năm GDP Employment = số lao động CAPITAL = Vốn Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của GDP với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK1

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK1 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 2: MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI Ngày phát: Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2007 Câu 1: (30điểm) Một sinh viên muốn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng Mức độ giao thông bằng xe buýt ở đô thị (ngàn hành khách/giờ). Sinh viên thực hiện việc nghiên cứu với các biến độc lập là Income, Landarea, Pop Sau khi chạy Excel sinh viên thu được kết quả như sau: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.954457 R Square Adjusted R Square Standard Error 755.1378 Observations 40 ANOVA Significance df SS MS F F Regression 5.75E-19 Residual Total 230624270.9 Standard Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 3195.696 1050.321 3.042589 0.004361 1065.546 5325.847 INCOME 0.062281 -2.46451 0.018627 -0.2798 -0.02718 LANDAREA -3.80754 0.000527 -6.32394 -1.92834 POP 2.116256 17.62028 2.77E-19 1.872675 2.359838 1. Anh/chị hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên. 2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính trong trường hợp trên. 3. Các anh chị hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tất cả các tham số của phương trình hồi quy đều không đồng thời bằng 0 với mức ý nghĩa 5%. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1
  2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Câu 2: (50điểm) Dữ liệu về nền kinh tế Maxico từ năm 1955-1972 trong Table 8-8 trong bộ dữ liệu của Gujarati với các định nghĩa biến như sau: YEAR = Số năm GDP Employment = số lao động CAPITAL = Vốn Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của GDP với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc GDP. d) Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không? e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản