Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK2

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
171
lượt xem
26
download

Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2: (70điểm) Dữ liệu trong Data 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng) home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) inst = phí lắp đặt (đô la/ lần) svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) tv = số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh/hệ thống cáp)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK2

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 05QK2 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ Hai, ngày 31 tháng 03 năm 2008 Ngày nộp: Thứ Hai, ngày 14 tháng 04 năm 2008 Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy tuyến tính với các tham số: 1. Yi =  β 1 + β 2log(X2i) + β 3log(X3i) + … + β klog(Xki) + ui 2. Yi 2 =  β 1 + β 2X2i + β 3 X 3 i + ui 3. Log(Yi) =  β 1 + β 2X2i + β 3X3i + … + β kXki + ui 4. Yi =  β 1 + β 2X2i + log(β 3)X3i + … + β kXki + ui 5. Yi =  β 1 + β 2(X2i)2+ β 3X3i + … + β kXki + ui 6. Log(Yi) =  β 1 + β 2X2i + β 3(X2i)2 + ui 7. Yi =  β 1 + β 2X2i + β 3X3i + … + β kXki + ui 8. Yi =  β 1 + β 2X2i + (β 3X3i)2 + … + β kXki + ui 9. Log(Yi) =  β 1 + β 2X2i + β 32X2i + + ui 10. Yi =  β 1 + β 2X2i + β 3X3i + β 4X2iX3i + ui Câu 2: (70điểm) Dữ liệu trong Data 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng) home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) inst = phí lắp đặt (đô la/ lần) svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) tv = số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh/hệ thống cáp) age = thời gian hệ thống đã hoạt động (năm) air = số kênh truyền hình mà hộ gia đình nhận được từ hệ thống cáp y = thu nhập bình quân đầu người (đô la/người) 1. Phần kiến thức thống kê: (10điểm) Hãy tính các giá trị thống kê cơ bản cho từng biến trên, bao gồm:  Số lần quan sát (n)  Trung bình  Trung vị  Yếu vị  Giá trị lớn nhất  Giá trị nhỏ nhất  Khoảng  Phương sai  Độ lệch chuẩn  Hệ số biến thiên  Hệ số tương quan GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1
  2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 2. Phần hồi quy đơn biến và Excel (15điểm) Xét hai biến: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy, Dùng Excel a) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui của biến phụ thuộc theo biến độc lập. ˆ ˆ b) Xác định các tham số β 1 , β 2 và giải thích ý nghĩa của nó. c) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến svc có ảnh hưởng đến biến sub. 3. Phần hồi quy đa biến (45điểm) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình. d) Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không? e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản