Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK1

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
140
lượt xem
22
download

Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 23 tháng và được kết quả như sau trong bảng. a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người và biến giá bán lẻ của thịt gà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK1

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK1 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN BIẾN Ngày phát: Thứ Sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2007 Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 23 tháng và được kết quả như sau: STT Y X3 1 27.8 42.2 2 29.9 38.1 3 29.8 40.3 4 30.8 39.5 5 31.2 37.3 6 33.3 38.1 7 35.6 39.3 8 36.4 37.8 9 36.7 38.4 10 38.4 40.1 11 40.4 38.6 12 40.3 39.8 13 41.8 39.7 14 40.4 52.1 15 40.7 48.9 16 40.1 58.3 17 42.7 57.9 18 44.1 56.5 19 46.7 63.7 20 50.6 61.6 21 50.1 58.9 22 51.7 66.4 23 52.9 70.4 1
  2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người và biến giá bán lẻ của thịt gà. TRỊ THỐNG KÊ TỔNG HỢP Y X Số lần quan sát (n) Trung bình Trung vị Y ế u vị Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Khoảng Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Hệ số tương quan b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui. ˆ ˆ c) Dựa vào công thức lý thuyết, hãy lập bảng xác định các tham số β1 , β 2 ˆ ˆ d) Dựa vào các hàm trong Excel hãy các định các tham số β , β 1 2 e) Tính lại bằng Data Analysis trong Excel ˆ ˆ f) Giải thích ý nghĩa của các tham số β 1 , β 2 trong phương trình hồi qui g) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến X có ảnh hưởng đến biến Y. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản