intTypePromotion=3

Bài tập tình huống " định tội cướp tài sản "

Chia sẻ: Nguyễn Việt Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
512
lượt xem
94
download

Bài tập tình huống " định tội cướp tài sản "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề bài số 5: Đoạn đường từ thị trấn Đ đến xã V vắng vẻ, lợi dụng đêm tối ít người qua lại, với ý định chiếm đoạt tài sản của người đi đường, A đã dùng dây théo căng ngang đường. Hai đầu dây đều được cột chặt vào cây ven đường. Chị N đi xe máy qua đoạn đường này bị dây thép hất ngược trở lại, nằm ngất xỉu. A từ chỗ nấp ở bụi cây ven đường chạy ra tháo dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, túi sách của N. Tổng tài sản có giá trị 4.800.000 đồng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tình huống " định tội cướp tài sản "

  1. Đề bài số 5: Đoạn đường từ thị trấn Đ đến xã V vắng vẻ, lợi dụng đêm tối ít người qua lại, với ý định chiếm đoạt tài sản của người đi đường, A đã dùng dây théo căng ngang đường. Hai đầu dây đều được cột chặt vào cây ven đường. Chị N đi xe máy qua đoạn đường này bị dây thép hất ngược trở lại, nằm ngất xỉu. A t ừ ch ỗ nấp ở bụi cây ven đường chạy ra tháo dây chuyền, nhẫn, đồng h ồ, túi sách c ủa N. T ổng tài sản có giá trị 4.800.000 đồng. Sau đó, N được người đi qua nhìn th ấy và đ ưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Tổng số tiền viện phí là 2.700.000 đồng, tổn hại sức khỏe của chị N không đáng kể. Xe máy của chị N bị hỏng, tiền sửa chữa là 800.000 đồng. Xác định tội danh và định khung hình phạt cho hành vi của A? 1. Giả sử N bị thương tích với tỷ lệ thương tật là 61% thì trách nhiệm hình 2. sự của A được xác định như thế nào? 1
  2. A – ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội theo đó dẫn tới hệ quả là các loại tội phạm cũng gia tăng một cách đáng kể. Vì vậy, để gi ải quy ết và nh ằm ngăn chặn các loại tội phạm này, các nhà làm luật đã không ngừng đặt ra nh ững quy định phù hợp với tình hình xã hội. Để hiểu rõ hơn về tội phạm và một số vấn đề trong BLHS, em xin được trình bày và diễn giải về tình huống số 5 đã nêu trên. B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. Xác định tội danh và định khung hình phạt cho hành vi của A: 1. Xác định tội danh: - Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mặt khách thể đới với hành vi của A: Hành vi phạm tội của A đã xâm phạm đến hai quan hệ: quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu. Ở đây quan hệ nhân thân đã bị xâm phạm trước, cụ th ể là A dùng dây thép căng ngang đường , hai đầu dây được cột ch ặt vào cây ven đ ường, sau đó chị N đi xe máy qua bị dây thép hất ngược trở lại và nằm ngất x ỉu. Nh ư vậy, sức khỏe của chị N đã bị ảnh hưởng. Quan hệ sở hữu bị xâm phạm sau: A từ chỗ nấp ở bụi cây ven đường chạy ra tháo dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, túi xách của chị N. Tài sản của chị N đã bị A chiếm đoạt một cách trái pháp lu ật. Hành vi của A đã xâm phạm đến sức khỏe và tài sản thuộc sở hữu của ch ị N. Vì đã có ý định chiếm đoạt tài sản của người đi đường từ trước, nên A đã dùng biện pháp căng dây thép ngang đường, khiến cho người đi đường bất ngờ, không có kh ả năng bảo vệ được tài sản của mình. Từ đó mà A có thể chiếm đoạt tài s ản c ủa người đi đường một cách thuận lợi. Đối tượng tác động chính ở đây chính là tài sản của người đi đường chứ không phải là sức khỏe, tính mạng của họ . Sự xâm phạm trực tiếp đến quan hệ nhân thân của A nhằm h ướng t ới chi ếm đo ạt tài s ản trái pháp luật một cách dễ dàng hơn - Thứ hai về mặt khách quan: Hành vi của A là hành vi trái pháp luật hình sự và là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của A được nêu rõ trong tình huống: căng dây ngang qua đường, cột chặt dây vào cây. Chị N đi xe máy ngang qua, bị hất ngược trở lại khiến cho 2
  3. chị N ngất xỉu, làm cho chị N lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Ở đây, A không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức kh ắc đối v ới ch ị N mà thông qua hành vi mà mình gây ra khiến cho chị N ngất xỉu, A đã lợi dụng tình trạng không thể chống cự được của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản của ch ị A trái pháp luật. Và dẫn đến hậu quả: A đã chiếm đoạt được dây chuy ền, nh ẫn, đồng hồ, túi xách của chị N với tổng giá trị 4.800.000 đồng. Đồng thời sức khỏe của chị N cũng bị ảnh hưởng, xe máy thì bị hỏng. - Về mặt chủ quan: A đã có ý định chiếm đoạt tài sản của người đi đường từ trước nên đã dùng dây thép căng ngang đường với mục đích gây cản trở giao thông, khiến người đi đường bất ngờ trở nên hoảng loạn và không bảo vệ được tài sản của mình, để rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách trái phép. Lỗi của A là lỗi cố ý trực tiếp. Lợi dụng tình trạng không thể chống cự được của chi N, A đã cố tình chiếm đoạt tài sản của chị N một cách trái phap lu ật. A nhận thức rõ hành vi của mình gây ra là trái pháp luật hình s ự, là hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến sức kh ỏe, tài s ản c ủa ng ười khác, th ấy trước được hậu quả của hành vi và mong muốn hậu quả đó xảy ra. - Về mặt chủ thể: - A là chủ thể thường - người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo pháp luật quy định. Từ các dấu hiệu pháp lý đã nêu trên, ta thấy hành vi c ủa A th ỏa mãn d ấu hiệu pháp lý của tội cướp tài sản được quy định tại điều 133 BLHS. 2. Định khung hình phạt: Trước hết, chúng ta khẳng định rằng các dấu hiệu hành vi của A thỏa mãn các dấu hiệu mô tả tội phạm trong khoản 1 Điều 133 BLHS, cụ thể: Có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không th ể - chống cự được: hành vi căng dây ngang đường làm cho chị N đi xe máy qua b ị h ất ngược và bị ngất xỉu. Mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. - 3
  4. Ngoài ra, hành vi phạm tội của A còn chứa đựng tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 133: “ Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. A đã sử dụng thủ đoạn nguy hiểm để gây án. Thủ đoạn nguy hiểm là - việc người phạm tội sử dụng phương pháp gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại và những người khác như: bỏ thuốc độc, dùng dây xi ết c ổ nạn nhân, dùng dây chăng qua đường mà có nhiều ph ương ti ện đi l ại... Tính nguy hiểm của những thủ đoạn không phụ thuộc vào phương tiện mà phụ thuộc vào phương pháp sử dụng phương tiện đó vào mục đích gì. Trong trường hợp này, phương tiện mà A dùng để gây án là một đoạn dây, sau đó A đã chăng ngang dây qua đường – nơi có nhiều phương tiện qua lại, khiến cho người đi đ ường b ị ngã để nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Đoạn dây không ch ứa đựng khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng nhưng do A đã dùng đoạn dây đó đ ể t ạo ra kh ả năng gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người đi đường nên hành vi c ủa A là hành vi nguy hiểm. Vậy A phạm tội thuộc điểm d khoản 2 Điều 133 BLHS năm 1999 với khung hình phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. II - Giả sử N bị thương tích với tỷ lệ thương tật là 61% thì trách nhiệm hình sự của A được xác định như thế nào? Trong trường hợp này, các dấu hiệu pháp trong việc định t ội danh đ ối v ới A là không đổi. Tuy nhiên thêm tình tiết chị N bị th ương tích v ới t ỷ l ệ th ương t ật là 61%. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s ự được quy đ ịnh t ại điểm a khoản 4 Điều 133 BLHS năm 1999: “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người ”. Vì thế, A phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 133 BLHS năm 1999 với khung hình phạt là ph ạt tù từ m ười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. C – KẾT BÀI: 4
  5. Qua việc phân tích và lí giải của mình như trên, tuy còn nhi ều đi ểm thi ếu sót nhưng em hi vọng bài làm của mình sẽ góp phần tạo thêm nhiều cách nhìn h ơn nữa về vấn đề tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình luật Hình sự Việt Nam ,Đại học Luật Hà Nội, tập I-II, 1. Nxb.CAND, Hà Nội, 2009. Giáo trình luật hình sự Việt Nam Phần chung, khoa Luật – Đ ại h ọc 2. quốc gia Hà Nội, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2001. Bộ Luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). 3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Trách nhiệm hình sự và hình phạt, 4. Nxb, CAND, Hà Nội, 2001. Dương Tuyết Miên, Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb. 5. CAND, Hà Nội, 2004. Trách nhiệm hình sự và hình phạt, Nxb. CAND, Hà Nội, 2001. 6. Nguyễn Ngọc Hòa, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. 7. CAND, Hà Nội, 2001. http://luathoc.vn. 8. http://vi.wikisource.org. 9. 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản