intTypePromotion=1

Bài tập tình huống - Quy trình tín dụng

Chia sẻ: Trang Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
370
lượt xem
109
download

Bài tập tình huống - Quy trình tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyễn Kiều Trang đang vô cùng lo lắng. Cô không chỉ được tiếng là cán bộ tín dụng sắc sảo và chuyên viên quan hệ khách hàng triển vọng mà còn rất có tham vọng. Nhưng hiện giờ cô đang cảm nhận được những bóng đen đang dần bao phủ lên sự nghiệp của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tình huống - Quy trình tín dụng

  1. Bài tập tình huống: Quy trình cho vay Nguyễn Kiều Trang đang vô cùng lo lắng. Cô không chỉ được ti ếng là cán b ộ tín d ụng sắc sảo và chuyên viên quan hệ khách hàng triển vọng mà còn r ất có tham v ọng. Nhưng hiện giờ cô đang cảm nhận được những bóng đen đang d ần bao ph ủ lên s ự nghiệp của mình. Cô cũng cảm nhận được sức ép rất lớn từ vi ệc phải tìm ki ếm thêm những thương vụ tốt vì hiện tại lãi suất đang giảm và các ngân hàng đang có kh ả năng thanh khoản rất tốt. Lĩnh vực cho vay tiêu dùng đầy cạnh tranh không phải là l ựa ch ọn chiến lược tại thời điểm này. Cách đây hơn 10 tháng cô đã đến thăm một doanh nghiệp m ới khởi lập mà cô cho rằng có nhiều tiềm năng và ít rủi ro hơn bất kỳ doanh nghi ệp nào cô t ừng th ấy tr ước đây. Chính cô đã thúc giục Credit Bank Hà Nội, n ơi cô đang làm vi ệc, c ấp hạn m ức tin dụng 300.000USD cho doanh nghiệp mới, tên là Ho Hong Imports. Nh ưng hi ện gi ờ có vẻ ngân hàng sẽ mất nhiều ngàn đô la vì cô đã bị choáng ngợp b ởi những phát bi ểu và hứa hẹn đầy lạc quan và vì cô đã không thực hiện tốt công việc phân tích và theo dõi giám sát của mình. Nếu không, cô đã phát hiện được một số vấn đề cảnh báo nghiêm trọng trước khi nó trở nên ngoài tầm kiểm soát khién tri ển v ọng t ồn t ại c ủa doanh nghiệp bị đặt dấu hỏi lớn. Và tất nhiên, các vấn đề đó làm cho trạng thái tài chính c ủa công ty x ấu đi t ới m ức ch ỉ có việc tái tổ chức một cách triệt để và phải rót thêm vốn thì may ra mới có thể duy trì sự tồn tại của công ty. Cô sợ rằng ngân hàng sẽ không sẵn lòng theo đu ổi ti ếp v ới quá trình cải tổ vì rất có khả năng là mọi sự đã quá muộn. Ho Hong Imports là một ví dụ kinh điển về m ột hoạt đ ộng kinh doanh l ẽ ra đã hái ra tiền. Các cá nhân tham gia vào công ty đều có kinh nghiệm sâu s ắc và quan h ệ rộng khắp trong ngành và đã thể hiện được khả năng sinh lời cho công ty . Cô hồi tưởng lại cái ngày tươi đẹp mà Hồ Hùng Cường và anh em nhà Leo lần đâu bước chân vào ngân hàng. Hồ Hồng là một nhà tạo mẫu và thiết kế nổi tiếng với các sản ph ẩm may m ặc gia dụng như khăn trải giường, khăn tắm, trải bàn và các phụ ki ện khác. S ự sáng t ạo và danh tiếng của anh ta được nhiều người biết đến và rất nhiều các nhà bán l ẻ trong vùng đều ưa chuộng kinh doanh các sản phẩm do anh ta thi ết k ế h ơn là các s ản ph ẩm xuất khẩu được làm bởi các nhà sản xuất địa phương. Sáu năm trước anh ta đã t ừng làm việc cho một công ty thiết kế và kinh doanh, n ơi đã giao gần như toàn quy ền v ề mảng thiết kế mẫu mã và màu sắc cho các sản phẩm mới thuộc dòng sản phẩm may mặc gia dụng . Anh đuợc tự do sáng tạo , các thiết kế của anh sau đó được một xưởng may ở Nam Italia thưc hiện. Cơ chế làm việc như trên đã chứng minh được hiệu quả về c ả m ặt ngh ệ thu ật l ẫn tài chính cho Hồ Hồng bất chấp sự cạnh tranh của các sản phẩm nội đ ịa và sản phẩm nhập khẩu , vì vậy anh ta có thể định hướng phong cách tiêu dùng theo cách mà m ọi nguời chỉ có thể đọc hoặc mơ thấy . Tuy nhiên, tháng 03 năm 2008 công ty anh làm việc được bán lại cho một tập đoàn bán lẻ lớn thuộc sở hữu của pham gia. Chủ nhân mới muốn Hồ Hồng ở lại ,và sẵn lòng trả lương còn cao hơn truớc , tuy nhiên anh sẽ không còn được toàn quyền về t ự do thiết kế như anh vẫn đang yêu thích . Vì thế , anh ta rời công ty tháng 06 năm 2008 ,ngay khi chưa có một công việc thay thế triển vọng nào.
  2. Hồ Hồng không chỉ là nhà thiết kế , anh cũng tham gia sâu vào hoạt động sản xu ất và kinh doanh các sản phẩm .Vì sự tham gia sâu rộng này , anh ta có th ể bán các sản phẩm được thiết kế đặc biệt của mình với giá cao bất chấp việc nó là sản phẩm nhập khẩu và phải cạnh tranh với các sản phẩm sản xuất n ội địa .Ngoài ra , anh cũng xây dựng được mối quan hệ tốt với người mua từ các hãng bán l ẻ l ớn đ ến các c ửa hàng kinh doanh đồ kiểu, cũng như mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với hai anh em nha Leo, những người đứng đầu Leo Textile Group , công ty ch ủ yếu liên quan đén vi ệc s ản xuất các sản phẩm do anh thiết kế. Không lâu sau khi xin thôi việc, anh em nhà Leo đã liên hệ v ới H ồ H ồng. H ọ đ ề xu ất Hồ Hồng mở công ty riêng và sẵn sàng góp 2/3 vốn c ần thi ết đ ể ho ạt đ ộng. H ọ cũng đồng ý hợp tác để sản xuất tất cả các sản phẩm Hồ Hồng thi ết k ế t ại Naples (Italia) . Việc này sẽ do Leo Exports , một công ty con thuộc sở hữu toàn phần c ủa tập đoàn Leo đảm nhiệm. Về phần mình ,Hồ Hồng phải góp 1/3 vốn và cung c ấp các thi ết k ế cho dòng sản phẩm cũng như làm đầu mối liên hệ chính với các đại lý bán lẻ. Nghe rõ ràng là một sự hợp tác hoàn hảo – một chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm và đã thành danh kết hợp với một trong các công ty lâu đ ời nh ất ở Nam Ý . Không có gì có thể cản chở họ ,chí ít đó là suy nghĩ c ủa Ki ều Trang ( Ms Nguy ễn) .. khi H ồ Hồng và anh em nhà Leo đến văn phòng của cô vào m ột ngày tháng 11 và trình bày ý tưởng của họ ,Ms Nguyễn đã hoàn toàn bị thuyết phục và cho rằng mình đã gặp c ơ hội trời cho để thể hiện với ngân hàng về năng lực vượt trội c ủa m ột cán b ộ tín d ụng và quan hệ khách hàng như cô. Vì đây là công ty mới thành lập và chưa có dữ liệu lịch sử , vì vậy sẽ phải chuẩn bị một bản kế hoạch kinh doanh, và một số điều ki ện ràng bu ộc cũng s ẽ ph ải đ ược áp dụng.Hồ Hồng và anh em nhà Leo không cảm thấy có vấn đề gì v ề điều này và h ọ hẹn sẽ quay lại trong vòng 10 ngày để Ms Nguyễn xem xét kế ho ạch kinh doanh c ủa họ. Đầu tuần sau họ trở lại và trình bày với Ms Nguyễn về các dự toán. Các trao đ ổi và lập luận của họ đã thuyết phục được Ms Nguyễn rằng các d ự toán này h ết s ức th ực tiễn , nếu không nói là hơi quá cẩn trọng. Cô biết rằng doanh số bán các sản phẩm của Hồ Hồng thường có xu hướng giảm trong 3-4 tháng cu ối năm và tăng tr ở l ại vào đầu xuân. Cô đã rất hài lòng khi có bản dự toán doanh thu. Đồng thời lượng v ốn ch ủ tham gia khoảng $ 55000 cũng có thể dùng để hỗ trợ cho việc cấp hạn m ức tín d ụng vào khoảng trên $ 300.000 theo chính sách của ngân hàng cô dành cho doanh nghi ệp m ới thành lập. Nhu cầu vay vốn tối đa ước tính cũng sẽ n ằm trong gi ới h ạn này .Vì v ậy Ms Nguyễn cảm thấy triển vọng của kế hoạch này rất tốt . Trong cuộc trao đ ổi , anh em nhà Leo cũng cung cấp một số thông tin đại khái về tài sản cá nhân mà Ms Nguyễn cũng lưu lại trong hồ sơ. Công ty đề xuất sẽ được đặt tên là Ho Hong Import , sẽ có 3 đ ồng sở h ữu v ới s ố v ốn bằng nhau ( mỗi người 1/3) là Hồ Hồng và hai anh em nhà Leo .C ả 3 đ ều hi ểu rõ các rủi ro gắn với các công ty khởi nghiệp và đề xuất sẽ giảm thiểu các rủi ro đó v ới Ho Hong Imports bằng cách quản lý chặt chẽ và quan tâm chi tiết . Họ dự định sẽ nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh trên cơ sở “ đã có đ ơn đặt hàng trước” , nghĩa là Ho Hong Imports sẽ chỉ nhập khẩu các m ặt hàng đã th ực s ự đ ược khách hàng cuối cùng đặt hàng..Chính sách này sẽ gi ảm thi ểu r ủi ro và chi phí n ắm giữ hàng tồn kho như vậy sẽ loại bỏ hầu hết rủi ro thương mại trong ho ạt động kinh
  3. doanh. Như vậy , chỉ cần các phòng trưng bày và kho hàng tương đối nh ỏ là đ ủ cho tương lai trước mắt. Tất cả có sẵn ở Istanbul và có thể được thuê lại t ừ m ột công ty có tên là Cotton Investors với giá chỉ $ 10000 một tháng . Khách hàng của Hồ Hồng chủ yếu là các chuỗi bán lẻ lớn và các c ửa hàng mà H ồ Hồng đã cộng tác trước đây. Các đơn hàng của họ sẽ được đặt với Leo Exports c ủa Italy trong vai trò đại lý của Hồ Hồng. Đến lượt mình, Leo Exports sẽ gom hàng hóa để xuất khẩu từ chính nhà máy của tập đoàn và mạng lưới sản xu ất trên kh ắp khu vực Nam Italy. Anh em nhà Leo đảm bảo hàng hóa sẽ được giao tại Istanbul 28 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng, đồng nghĩa với vi ệc Hồ Hồng có th ể đ ảm b ảo giao hàng cho các cửa hàng sau 60 ngày kể từ ngày đặt hàng. Anh em nhà Leo cũng chấp nhận tất cả các rủi ro tỷ giá của giao dịch, đồng nghĩa v ới vi ệc m ọi hàng hóa s ẽ đ ược tính bằng đô la trên hóa đơn. Bên cạnh việc mở tài khoản trả chậm đối với nhà cung cấp, thông lệ chuẩn của ngành là phải có các thỏa thuận đảm bảo thu xếp tài chính. Credit Bank s ẽ đ ược yêu c ầu m ở các thư tín dụng không hủy ngang cho Ho Hong Imports cho người hưởng là Leo Exports. Kỳ hạn yêu cầu đối với tín dụng thư là 30 ngày, tương đương số ngày t ối đa cần thiết từ ngày đặt hàng đến ngày hàng hóa được sãn sàng đê giao cho các c ửa hàng. Hết thời hạn 30 ngày,L/C sẽ tự động trở thành Chấp thuận thanh toán c ủa ngân hàng với kỳ hạn 90 ngày. Nói cách khác Ho Hong sẽ được tài trợ trong vòng 30 ngày b ằng L/C và thêm 90 ngày bằng Chấp thuận thanh toán của ngân hàng, tổng cộng 120 ngày trước khi phải trả tiền. Và vì thời hạn chậm trả mà Hồ Hồng áp dụng cho các c ửa hàng bán l ẻ là 30 ngày không chiết khấu, thời hạn 120 ngày này tạo ra đủ thời gian để đảm bảo vi ệc thu hồi các khỏan phải thu trước khi đáo hạn thanh toán. Anh em nhà Leo cũng đế xuất thông báo L/C qua Napolitano Trade Bank, m ột công ty con do t ập đoàn Leo n ắm gi ữ toàn phần. Ms Nguyễn rà soát lại kế hoạch và hết sức ấn tượng với sự chi ti ết và c ẩn tr ọng c ủa nó. Tuy nhiên, các quy định của ngân hàng yêu cầu phải có một số ràng bu ộc và hạn chế đối với Hồ Hồng trước khi có thể cấp tín dụng. Thứ nhất là phải có kê khai chính thức về tất cả các tài sản của Ho Hong Import. Thứ hai là phải có sự xác nhận rằng công ty đã được góp đ ủ số v ốn ch ủ 55.000 đô la để đảm bảo tiêu chí về hệ số khả năng trả nợ. Cả 3 chủ sở hữu c ủa công ty phải có bảo lãnh cá nhân ( và các hình thức bảo đảm thích hợp khác) cho kh ỏan tín d ụng và t ất cả các khỏan thu tiền bán hàng phải được n ộp vào môt tài kho ản do ngân hàng ki ểm soát theo đúng tỷ lệ giữa giá trị ngân hàng chấp nhận thanh toán và giá trị hóa đơn. Cuối cùng, ít nhất hàng quý phải nộp baó cáo tài chính cho ngân hàng và nếu ngân hàng thấy cần thiết, có thể thay đổi thành yêu cầu báo cáo hàng tháng, lãi suất trên giá tr ị khoản vay được tính là 1%/tháng cho các Chấp thuận thanh toán có kỳ hạn 90 ngày và bắt đầu được tính từ ngày Chấp thuận thanh toán được hình thành. Các điều kiện này đối với Hồ Hồng và anh em nhà Leo là chấp nhận đ ược, và vì vậy Ms Nguyễn đồng ý trình bản đề xuất lên Hội đồng tín dụng trong cuộc họp 3 ngày tới. Trong khoảng thời gian đó, 3 người kia bắt đầu đăng ký thành lập công ty Ho Hong Import và làm cho nó sãn sàng hoạt động. Do sự bảo vệ của Ms Nguyễn, ngân hàng đồng ý cấp hạn mức tín dụng tới 300.000 đô la cho Ho Hong theo các đi ều ki ện đ ược mô tả trên đây. Ngày 1/1/2009, Ho Hong Import chính thức mở cửa hoạt động.
  4. CÂU HỎI: 1. Hãy bính luận về cách thức xử lý vấn đề của Ms Nguyễn. Bạn có thể chỉ ra sai sót hay sự dễ dãi nào trong việc đánh giá đề xuất cấp hạn mức tín d ụng ban đầu hoặc trong việc xây dựng các thủ tục giám sát ho ạt động c ủa Ho Hong Import? 2. Bạn có phát hiện ra một “kế hoạch ngầm” cuả anh em nhà Leo trong vi ệc đầu tư và thu xếp tài chính với Ho Hong Import?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2