intTypePromotion=3

Bài tập tự luyện: Các phương pháp tính tích phân (phần 1)

Chia sẻ: Đặng Thành Lợi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Bài tập tự luyện: Các phương pháp tính tích phân (phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bài tập trong tài liệu "Bài tập tự luyện - Bài 6: Các phương pháp tính tích phân (phần 1)" được biên soạn kèm theo bài giảng "Bài 6: Các phương pháp tính tích phân (phần 1)" thuộc khóa học Toán 12 do thầy Lê Bá Trần Phương biên soạn và giảng dạy. Tài liệu bao gồm các bài tập có hướng dẫn giải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tự luyện: Các phương pháp tính tích phân (phần 1)

  1. Khóa học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. Nguyên hàm - Tích phân BÀI 6. CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN (PHẦN 1) BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Bài 6. Các phương pháp tính tích phân (phần 1) thuộc khóa học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương tại website Hocmai.vn giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Bài 6. Các phương pháp tính tích phân (phần 1). Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước Bài giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này. DẠNG 1: Quan sát biểu thức dưới dấu tích phân nhẩm tính xem đặt một bộ phận nào đó bằng t để sau khi lấy vi phân 2 vế ta chuyển được tích phân cần tính về tích phân cơ bản hoặc đơn giản hơn. Bài tập có hƣớng dẫn giải Bài 1: Tính tích phân  2 sin 2 x.cos x 1) ĐHKB 2005 I =  dx 0 1  cos x  4 sin 4 x 2) I =  dx 0 2  sin 2 x  2 cos x 3) I =  11  7 sin x  cos xdx 0 2  4 x 1 4) I =  dx . 0 (1  1  2 x ) 2   sin ( x  ) 4 5) ĐHKB08: I =  4 dx 0 sin 2 x  2(1  s inx  cos x )  2 cos 3 x 6) I =  dx 0 sin x  1  6 tan 4 x 7) ĐHKA2008: I =  dx 0 cos 2 x  4 sin 3 x 8) I =  dx 0 cos3 x  2 sin 2 x 9) I =  cos x  1dx 0  4 10) I =  cos 2 x(sin 6 x  cos6 x)dx 0 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Khóa học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. Nguyên hàm - Tích phân  4 sin 4 x 11) I =  sin 0 4 x  cos 4 x dx .  3x  2 sin(  ) 12) I =  2 4 dx . x  0 sin(  ) 2 4  2 sin 2 x 13) I =  dx . 0 3  4sin x  cos 2 x  2 sin 2 x  3cos x 14) I =  dx 0 2sin x  1 Bài 2: Tính tích phân 1 1) I =  x5 (1  x3 )6 dx . 0 e ln x 2) ĐHKB 2010: I =  x(2  ln x) 1 2 dx . ln 5 dx 3) ĐHKB 2006: I = e ln 3 x  2e x  3 e  3e ln 2 2x x 4) I = e 0 2x  3e x  2 dx 1 x3 5) ĐHKB 2012: I =  dx . 0 x 4  3x 2  2 4x 1 4 6) ĐHKD 2011: I =  dx . 0 2x 1  2 Bài 3: Tính tích phân  2  ln x 1 x e 3 2 1 3 sin x 1) I =  1 x .ln x dx . 2) I =  0 1 x dx . 3) I =  0 cos x 3  sin 2 x dx . ex  1 x3  x 2 x 1 ln16 1 3 ln 2 1 4) I =  0 e 1 4 x dx . 5) I =  0 x. 3 3x  4  1 dx 6) I =  0 1  x  1 dx 7) I= 0 ex  1 dx . Bài tập học sinh tự giải: 3 x2  x e 1 ln 2 x 1) I =  dx . 2) I =  dx . 1 x ln x  1 0 3 ( x  1) 2 x 3 3 e ln 2 x 3) I =  dx . 4) I =  dx . 0 3 x  1  x  3 1 x 1  ln x Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
  3. Khóa học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. Nguyên hàm - Tích phân 4  5ln x e 2 3 dx 5) Đề tốt nghiệp PTTH 2011. I =  1 x dx . 6) ĐHKA 2003. I =  x x2  4 . 5  sin 2 x  s inx 2 2 x 7) ĐHKA 2004. I =  dx . 8) ĐHKA 2005 I =  dx . 1 1  x  1 0 1  3cos x  1  3ln x 2 e sin 2 x 9) ĐHKA 2006 I =  dx . 10) ĐHKB 2004 I =  ln x dx . 0 cos x  4sin x 2 2 1 x 7 1 x3 11) I =  0 3 1  x2 dx . 12) I =  x5 . 1  x3 dx . 0 2 3 dx  x . 2  x dx . 14) I =  3 2 13) I = . 0 2 x 1 x x5  2 x3 3  ln x 2 3 e 15) I =  0 x2  1 dx . 16) I = 1 x 1  2ln x dx . 6 10 dx dx 17) I =  2x 1  . 18) I =  . 2 4x 1 5 x  2 x 1 ln8 ln 3 dx  e  1.e  x 2x 19) I = dx . 20) I = . ln 3 0 ex  1 x2 ln 5 7 e2 x 21) I = ln 2  e 1 x dx . 22) I =  0 3 x 1 dx . 1 1 23) I =  x 1  x dx . 24) I =  x 3 1  x 2 dx . 0 0 ln 3 x e e ln x 25) I =  0 (e  1) x 3 dx . 26) I =  1 x 1  ln x dx . x e 1 ln x3 22 27) I =  dx . 28) I =  dx . 1 x 1  2ln x 0 (2 x  9) 3  21 x  ln9 e2 x 2 29) I =  dx . 30) I =  s inx.cos5 x. 6 1  cos3 x dx ln 2 3 ex 1 0 Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản