intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Các điều kiện phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Tăng Anh Thu | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:20

0
134
lượt xem
25
download

Bài thuyết trình: Các điều kiện phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Các điều kiện phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay" gồm các nội dung sau đây: Cơ sở lý luận chung về Thị trường chứng khoán, sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam, thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Các điều kiện phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

 1. Đề tài  Các điều kiện phát  triển thị trường chứng  khoán  ở Việt Nam hiện nay
 2. Nội dung Cơ sở lý luận chung về  Thị trường chứng khoán Sự hình thành và phát triển  thị trường chứng khoán ở Việt  Nam Thực trạng thị trường chứng khoán  ở Việt Nam hiện nay Chính sách và giải pháp hỗ trợ  phát triển thị trường chứng khoán
 3. Nguyên  Chương I Chức  tắc hoạt  Phân  năng động Khái  loại CƠ SỞ LÝ LUẬN  niệm Huy động  vốn Cạnh  tranh  Đối tượng  VỀ THỊ TRƯỜNG  giao dịch Môi trường  tự do TTCK là thị  CHỨNG KHOÁN trường  Giai đoạn  đầu tư Công bằng diễn ra các  vận động Thanh  Công khai hoạt động  khoản cho  H/thức tổ  CK ạt  Trung gian phát hành,  Đ/giá ho chức & cơ  giao dịch  động DN Tập trung chế h/động mua bán  MT cho CP  chứng  Hình thức  t/hiện c/sách  khoán giao dịch KTVM
 4. Chương II Các yếu tố cần  thiết để thành  SỰ HÌNH  Tính tất  lập TTCK THÀNH  yếu khách  VÀ PHÁT TRIỂN  quan Điều kiện về kinh tế THỊ TRƯỜNG  Điều kiện về pháp  lý CHỨNG KHOÁN  Điều kiện nhân lực Ở VIỆT NAM Cơ  sở  vật  chất  kỹ  thuật
 5. Tính  tất  yếu  khách  quan
 6. Các điều kiện hình thành và phát triển TTCK ở Việt  Nam Điều kiện kinh tế • Thành phần KT tư nhân, các công ty liên doanh, công ty cổ phần ngày  càng phát triển • Các đơn vị KT có thể phát hành các loại cổ phiếu, trái phiếu là hàng  hóa để giao dịch trên TTCK • Việt  Nam  cũng  đang  tiến  hành cổ  phần  hóa  các DN nhà  nước,  điều  này cũng là yếu tố để tạo ra hàng hóa cho thị trường chứng khoán • Nhà nước đã cho phép các công ty cổ phần hoạt  động, cho phép các  loại chứng khoán được lưu hành hợp pháp tức là tạo ra hàng hóa cho  thị trường chứng khoán ⇒ Việt Nam hiện nay có thể nói là đã thỏa mãn yêu cầu của TTCK,  cho phép TTCK ra đời
 7. Điều kiện pháp lý • Luật pháp về chứng khoán thể hiện chức năng và quyền hạn quản lý nhà  nước cao nhất • Xây dựng và ban hành luật chứng khoán và giao dịch chứng khoán - Các quy định về các tổ chức phát hành chứng khoán - Các phương pháp phát hành chứng khoán mới - Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán - Quy định để điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán - Quy định chặt chẽ về các loại chứng khoán được đưa ra thị trường, nguyên  tắc định giá chứng khoán, cách thức chuyển lệnh, đặt giá, đăng ký giao dịch - Quy định về kế toán, kiểm toán
 8. Điều kiện nhân lực • TTCK tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh; đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công  chức, viên chức ngành chứng khoán có chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng  yêu cầu xây dựng khung pháp lý về TTCK và đảm bảo thị trường vận  hành hiệu quả • Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quy định về quy chế hành nghề  chứng  khoán,  chương  trình  đào  tạo  người  hành  nghề  chứng  khoán  chương trình đào tạo người hành nghề chứng khoán đã được đổi mới  nhằm  đáp  ứng  tốt  hơn  nhu  cầu  đào  tạo  của  người  hành  nghề  chứng  khoán, cũng như phù hợp với giai đoạn phát triển mới của TTCK Việt  Nam
 9. Cơ sở vật chất kỹ thuật • 28/11/1996, UBCK quốc gia Việt Nam được thành lâp ̣ • Cơ sở vât châ ̣ ̣ ́t thuần túy là các máy móc thiết bi, ph ương  ̣ tiên thông tin ti ̣ ́nh toán, văn phòng giao dich. • ̣ Viêt nam câ ̀n có các nhà môi giới chứng khoán, các chuyên  gia chứng khoán, các nhà tô ch ̉ ức và điều hành thi tr ̣ ường  chứng khoán.
 10. Chương III Khó  THỰC TRẠNG  Thuận  khăn THỊ TRƯỜNG  Hạn  lợi CHỨNG KHOÁN  Thành  chế VIỆT NAM HIỆN  tựu NAY
 11. Thành tựu • Đã huy động được một khối lượng vốn nhất định cho ngân sách nhà  nước • Các  trung  gian  tài  chính  đã  làm  tốt  vai  trò  môi  giới  mua  bán  chứng  khoán trên thị trường tập trung • Hoạt  động  của  TTCK  đã  góp  phần  thúc  đẩy  tiến  trình  cổ  phần  hoá  doanh  nghiệp  nhà  nước  và  áp  dụng  thông  lệ  tốt  nhất  trong  quản  trị  công ty • TTGDCK TPHCM và Hà Nội tạo ra một kênh huy động và luân chuyển vốn  mới, phục vụ có hiệu quả hoạt động phát hành cổ phiếu (CP) và trái phiếu;  tổ chức thành công các thị trường giao dịch thứ cấp hiện đại, công bằng và  minh bạch.
 12. Thành tựu • Đến năm 2010 trên cả hai sàn TPHCM và Hà Nội đó có gần 500  DN niêm yết • Đến  2/2010, giao  dịch CP  đến 1.520 tỷ  đồng/phiên và trái  phiếu  đến 216 tỷ đồng/phiên; vốn hóa đến 38,57% GDP • Số vốn huy động từ các kênh phát hành CP, đấu giá cổ phần hóa,  đấu thầu trái phiếu năm 2008 trên 29.000 tỷ đồng, năm 2009 trên  33.000 tỷ đồng
 13. Hạn chế - Luật CK bộc lộ những hạn chế, bất cập - Sản phẩm do TTCK còn nghèo nàn, nhiều sản phẩm, hoạt động CK  đã được đề cập nhưng chưa được hướng dẫn thực hiện - Chưa phân định rõ về phát hành CK ra công chúng và niêm yết CK;  vai trò của TTGDCK & UBCK - Một số chính sách về quản lý tài chính và hạch toán kế toán đối với  công ty cổ phần chưa được ban hành đồng bộ - Hệ  thống  giao  dịch  chứng  khoán  còn  hạn  chế,  chưa  có  chức  năng  cảnh báo, giám sát - Thiếu vắng các nhà đầu tư có tổ chức như các quỹ đầu tư, công ty  tài chính
 14. Thuận lợi • Việt  Nam  có  một  nền  chính  trị  ổn  định,  tạo  điều  kiện  thuận lợi cho các công ty phát triển ổn định • Chính sách cổ phần hóa của nhà nước • Thu hút được một lượng lớn đầu tư nước ngoài thông qua  thị trường chứng khoán • Hình  thành  nên  một  hệ  thống  các  ngân  hàng  thương  mại,  các tổ chức tín dụng các, quỹ đầu tư
 15. Khó khăn • Thu nhập của đại bộ phận dân chúng còn thấp, chênh  lệch giữa tiết kiệm và thu nhập cao • TTCK không có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh • Nhà đầu tư tham gia trên thị trường chứng khoán còn  nhiều  người  chưa  có  đầy  đủ  kiến  thức  về  chứng  khoán
 16. Chương IV CHÍNH SÁCH &  Một số  GIẢI PHÁP HỖ  Giải pháp  khuyến nghị TRỢ PHÁT TRIỂN  Nâng cao vị  mạnh THỊ TRƯỜNG  thế của  CHỨNG KHOÁN  UBCK Ở VIỆT NAM
 17. Nâng cao vị thế của UBCK
 18. Giải pháp mạnh
 19. Một số khuyến nghị
 20. THANK YOU 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2