Bài thuyết trình: Công cụ và quy trình phát triển phần mềm - CĐ Công Nghệ Thủ Đức

Chia sẻ: Trần Đức Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
140
lượt xem
31
download

Bài thuyết trình: Công cụ và quy trình phát triển phần mềm - CĐ Công Nghệ Thủ Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình công cụ và quy trình phát triển phần mềm của sinh viên trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức với đề tài Thác Nước đề cập đến các yếu tố cơ bản, tính chất của qui trình phát triển mô hình waterfall... Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Công cụ và quy trình phát triển phần mềm - CĐ Công Nghệ Thủ Đức

 1. Bộ môn Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ thông tin Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức GV. Nguyễn Thị Vân ngvansp@gmail.com Công cụ & quy trình phát triển PM 1
 2. & Thành viên nhóm & VC VC BB BB 1. Trần Đức Anh 5. Phạm Thanh Mân 2. Nguyễn Thanh Tùng 6. Nguyễn Mạnh Huy 3. Tạ Duy Toàn 7. Phan Quốc Minh 8. Nguyễn Khắc 4. Lê Vũ Linh Cương Công cụ & quy trình phát triển PM 2
 3. & Đề tài & VC VC BB BB Mô hình thác nước (Waterfall Model)…. Công cụ & quy trình phát triển PM 3
 4. & & VC VC BB BB Nội dung 1 Các yêu tố cơ bản của quy trình 2 Tổng quan về mô hình thác nước (waterfall) 3 Tính chất của mô hình waterfall 4 Các giai đoạn trong waterfall 5 Ưu điểm & Nhược điểm 6 Những dự án nào tiến hành theo Waterfall? Công cụ & quy trình phát triển PM 4
 5. & Các yêu tố cơ bản của quy trình & VC VC BB BB  Thủ tục (procedure)  Hướng dẫn công việc (Activity Guidelines)  Biểu mẫu (Forms/templates)  Danh sách kiểm định (Checklists)  Công cụ hỗ trợ (Tools) Công cụ & quy trình phát triển PM 5
 6. & & VC VC BB BB Nội dung 1 Các yêu tố cơ bản của quy trình 2 Tổng quan về mô hình thác nước (waterfall) 3 Tính chất của mô hình waterfall 4 Các giai đoạn trong waterfall 5 Ưu điểm & Nhược điểm 6 Những dự án nào tiến hành theo Waterfall? Công cụ & quy trình phát triển PM 6
 7. & & VC VC BB BB Tổng quan Waterfall model - 1970 Công cụ & quy trình phát triển PM 7
 8. & Tổng quan & VC VC BB BB Vào năm 1970 , bài báo cáo với tiêu đề “Quản lý việc phát triển hệ thống phần mềm lớn” của Winston Royce (1925 – 1995). Mô hình này là kết quả của sự kết hợp các mô hình sản xuất từ các ngành kỹ thuật Công cụ & quy trình phát triển PM 8
 9. & & VC VC BB BB Tổng quan Mô hình thác nước mô tả quá trình phát triển phần mềm trong một dòng chảy tuần tự, tuyến tính. Điều này có nghĩa là một giai đoạn được bắt đầu khi hoàn tất giai đoạn trước nó. Và khi sang giai đoạn mới bạn không thể quay trở lại giai đoạn phía trước. Công cụ & quy trình phát triển PM 9
 10. & & VC VC BB BB Tổng quan Công cụ & quy trình phát triển PM 10
 11. & & VC VC BB BB Nội dung 1 Các yêu tố cơ bản của quy trình 2 Tổng quan về mô hình thác nước (waterfall) Tính chất của mô hình waterfall 4 Các giai đoạn trong waterfall 5 Ưu điểm & Nhược điểm 6 Những dự án nào tiến hành theo Waterfall? Công cụ & quy trình phát triển PM 11
 12. & Tính chất & VC VC BB BB Đơn giản(rõ ràng các bước). Hạn chế tối thiểu các cố gắng dành cho các hoạt động không cho ra kết quả(Mỗi bước phải có kế hoạch cụ thể và kết quả của bước trước sẽ tiếp nối cho sự bắt đầu của bước tiếp theo,nên buộc phải có kết quả từng bước). 12 Công cụ & quy trình phát triển PM
 13. & Tính chất & VC VC BB BB Tránh được khả năng mất quản lý dự án(do các bước rõ ràng, quy định cái nào trước, cái nào sau cụ thể và thứ tự nên khó mà mất kiểm soát dự án lắm!!!) Không phải dự án nào cũng chia nhỏ mỗi bước thành các phần nhỏ hơn trong từng bước được. 13 Công cụ & quy trình phát triển PM
 14. & & VC VC BB BB Nội dung 1 Các yêu tố cơ bản của quy trình 2 Tổng quan về mô hình thác nước (waterfall) 3 Tính chất của mô hình waterfall 5 Ưu điểm & Nhược điểm 6 Những dự án nào tiến hành theo Waterfall? Công cụ & quy trình phát triển PM 14
 15. & & VC VC BB BB Các giai đoạn trong waterfall Phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả. Thiết kế. Triển khai thực hiện.  Kiểm thử.  Liên kết và bảo trì. Công cụ & quy trình phát triển PM 15
 16. & & VC VC 1 BB BB Phân tích các yêu cầu và tài liệu đặc tả Là giai đoạn xác định những “đòi hỏi” liên quan đến chức năng và phi chức năng mà hệ thống phần mềm cần có. Giai đoạn này cần sự tham gia tích cực của khách hàng và sản phẩm đầu ra là một tài liệu được gọi là “Bản đặc tả yêu cầu phần mềm” 16 (software requirement specification). Công cụ & quy trình phát triển PM
 17. & & VC VC 1 BB BB Phân tích các yêu cầu và tài liệu đặc tả Trong đó bao gồm tập hợp các yêu cầu đã được duyệt (reviewed) và nghiệm thu (approved) bởi những người có trách nhiệm đối với dự án (từ phía khách hàng).  Phần mềm được xây dựng làm gì?  Ứng dụng vào lĩnh vực nào....? Công cụ & quy trình phát triển PM 17
 18. & & VC VC 1 BB BB Phân tích các yêu cầu và tài liệu đặc tả  SRS chính là nền tảng cho các hoạt động tiếp theo cho đến cuối dự án. Công cụ & quy trình phát triển PM 18
 19. & & VC VC 2 BB BB Phân tích hệ thống và thiết kế  Là giai đoạn định ra “làm thế nào” để hệ thống phần mềm đáp ứng những “đòi hỏi” mà khách hàng yêu cầu trong SRS. Công cụ & quy trình phát triển PM 19
 20. & & VC VC 2 BB BB Phân tích hệ thống và thiết kế  Đây là chính là cầu nối giữa “đòi hỏi” (“What”) và mã (Code) được hiện thực để đáp ứng yêu cầu đó. Công cụ & quy trình phát triển PM 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản