intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình: Nhà nước do dân vì dân, pháp lý mạnh mẽ hoạt động hiệu quả

Chia sẻ: Vũ đình Duy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

86
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Nhà nước do dân vì dân, pháp lý mạnh mẽ hoạt động hiệu quả hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về cơ sở hình thành tư tưởng HCM về nhà nước kiểu mới; tính tất yếu xây dựng nhà nước pháp quyền, trong sạch; xây dựng 1 nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Nhà nước do dân vì dân, pháp lý mạnh mẽ hoạt động hiệu quả

 1. I, Cơ sở hình  thành tư  tưởng HCM  về nhà nước  kiểu mới.
 2. A, Cơ sở lý  luận ­ Tiếp thu lĩnh hội  quan điểm cơ bản  của chủ nghĩa  Mác ­ Lênin về  Nhà nước, đặc  biệt là về Nhà  nước chuyên  chính vô sản
 3. B, Cơ sở thực  tiễn a. Thực tiễn xây  dựng Nhà  nước ở Việt  Nam b. Nghiên cứu  khảo sát thực  tế xây dựng và  phát triển của  các kiểu nhà  nước trên thế  giới Pháp,Mỹ,  Nga c. Thực tiễn đất  nước và thực  tiễn cầm  quyền của 
 4. II, Xây dựng  một nhà nước  của dân do dân  và vì dân. ­Quyền lực nhà  nước thuộc về nhân  dân ­Nhà nước vẫn phải  là nhà nước XHCN  dựa trên nền tảng  của liên minh Công­ Nông­Trí thức ­ Nhà nước đó phải  do Đảng CSVN lãnh  đạo
 5. A, Xây dựng  nhà nước  của dân ­ Nhân dân làm  chủ nhà nước. + Nhân dân có  quyền quyết  định những  vấn đề liên  quan đến vận  mênh của quốc  gia dân tộc + quyền bãi miễn  bãi nhiệm đại  biểu quốc hội 
 6. B, Nhà  nước do  dân Do dân lập lên, do dân làm chủ và dân tham gia quản  lý Nhân dân trực tiếp bầu ra đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp       Quốc Hội  lại bầu ra chủ tịch nước, Chính Phủ, UBTV Quốc Hội
 7. Vừa là người lãnh  đạo, vừa là người đầy tớ  trung thành của ND
 8. III. Quan  điểm Hồ  Chí Minh  Về xây  dựng 1 nhà  nước pháp  quyền & có  hiệu lực  pháp lý  mạnh mẽ
 9. A, Nhà nước hợp  hiến, hợp pháp
 10. Ngày 20/9/1945, HCM ký Sắc lệnh số 34­SL thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm 7 thành viên
 11. => Nhà nước được xây dựng, tổ chức  và hoạt động trên cơ sở những quy  định của Hiến pháp, pháp luật và vận  hành trong khuôn khổ Hiến pháp,  pháp luật
 12. B, Hoạt động  quản lý nhà  nước bằng  hiến pháp,  pháp luật và  chú trọng  đưa pháp  luật vào  trong cuộc  sống. 
 13. ­ Chăm lo đưa pháp  luật vào đời sống,  tạo ra cơ chế bảo  đảm cho pháp luật  được thi hành ­  Nâng cao dân trí,  bồi dưỡng ý thức  làm chủ, phát triển  văn hóa chính trị và  sự giác ngộ của  nhân dân, khuyến  khích nhân dân tham  gia vào công việc  nhà nước
 14. IV. Quan  điểm của Hồ  Chí Minh về  xây dựng 1  nhà nước  trong sạch  vững mạnh  hoạt động có  hiệu quả
 15. A,  Xây dựng đội  ngũ cán bộ, công  chức đủ đức và tài. Đào tạo, bồi dưỡng đội  ngũ viên chức nhà nước  để có trình độ văn hoá, am  hiểu pháp luật, thành thạo  nghiệp vụ hành chính và  nhất là phải có đạo đức  cần kiệm liêm chính chí  công vô tư, một tiêu  chuẩn cơ bản của người  cầm cân công lý
 16. 5.Quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là những tình huống  khó khăn, "thắng không kiêu, bại không nản"
 17. B, Đề  phòng và  khắc phục  những tiêu  cực trong  hoạt động  của nhà  nước ­ Người yêu  cầu phải đấu  tranh tẩy sạch  tệ tham ô, lãng  phí, tệ quan liêu
 18. ­ Phòng chống bệnh  tham ô, lãng phí, quan  liêu là “giặc nội  xâm” “giặc ở trong  lòng” thứ giặc nguy  hiểm hơn giặc ngoại  xâm ­ Đấu tranh tẩy sạch  tệ tham ô, lãng phí,  tệ quan liêu cùng với  những biểu hiện  khác của chủ nghĩa  Lã Thị Kim Oanh tham nhũng  cá nhân trong đội ngũ  hơn 100 tỷ đã bị tuyên tử hình cán bộ công chức của  Nhưng được Chủ tịch nước ân  nhà nước giảm xuống án chung thân 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2