Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
405
lượt xem
53
download

Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền Số tiền phân bổ kỳ Các đối tượng sử dụng khác phân bổ này trong năm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Họ tên:……………… Họ tên:………………
Đồng bộ tài khoản