intTypePromotion=1

Bảng tóm tắt đề tài

Chia sẻ: Le Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
406
lượt xem
125
download

Bảng tóm tắt đề tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng tóm tắt đề tài', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tóm tắt đề tài

  1. BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tóm tắt: Tên đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu (Kế toán 13- Khóa 29) Email: lhongthunguyen@yahoo.com.vn Giảng viên hướng dẫn: Ts. Hà Xuân Thạch Nội dung: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan, người viết có cơ hội tiếp cận công việc kế toán thực tế, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Bằng cách tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo của thư viện, đề tài đã tổng hợp và phân tích những vấn đề cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Trên cơ sở phân tích những phương pháp tính và trả lương đang áp dụng tại doanh nghiệp, bài viết đã nêu lên thực tế tính lương ở doanh nghiệp những năm qua, và ví dụ tính lương lao động trong tháng 02/2007, quy trình luân chuyển chứng từ có liên quan cũng như phương pháp hạch toán tiền lương và các khỏan trích theo lương trên sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản liên quan tại doanh nghiệp vào các tháng 02/2007; 03/2007; 04/2007. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng, kế toán tại doanh nghiệp nói chung.
  2. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN CHƯƠNG I: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG I.KHÁI NIỆM I.1. Tiền lương I.2. Các khoản trích theo lương II.PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG II.1.Theo thời gian công tác II.2.Theo tính chất công tác III.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG III.1.Trả lương theo thời gian III.1.1.Khái niệm III.1.2. Ưu, nhược điểm III.1.3. Các loại lương theo thời gian a.Tiền lương tháng (Lt) b.Tiền lương tuần (Llt) c.Tiền lương ngày (Ln) d.Lương giờ III.1.4. Các hình thức tiền lương theo thời gian a.Tiền lương theo thời gian giản đơn b.Tiền lương theo thời gian có thưởng III.2.Trả lương theo sản phẩm III.2.1. Khái niệm, ý nghĩa III.2.2. Ưu, nhược điểm III.2.3.Các hình thức trả lương theo sản phẩm a.Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân b.Tiền lương sản phẩm gián tiếp c.Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến
  3. d. Lương sản phẩm có thưởng e. Lương khoán III.3. Hình thức trả lương hỗn hợp IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG IV.1.Quỹ lương chính IV.2.Quỹ lương phụ V. NỘI DUNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG V.1.Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) V.2.Bảo hiểm y tế V.3.Kinh phí công đoàn VI. KẾ TOÁN LƯƠNG VI.1.Chứng từ sử dụng V.I.1.1 Bảng chấm công VI.1.2.Phiếu báo làm thêm giờ VI.1.3.Phiếu nghỉ hưởng BHXH VI.1.4.Biên bản điều tra tai nạn lao động VI.1.5.Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành VI.1.6. Hợp đồng giao khoán VI.1.7.Bảng thanh toán tiền lương VI.1.8.Bảng thanh toán tiền thưởng VI.2. Tài khoản sử dụng VI.3. Phương pháp kế toán VI.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp VI.3.2.Phương pháp hạch toán VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VII.1.Chứng từ sử dụng VII.1.1.Phiếu nghỉ hưởng BHXH VII.1.2. Bảng thanh toán BHXH VII.1.3.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
  4. VII.1.4. Danh sách người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội VII.2. Tài khoản sử dụng VII.3. Phương pháp kế toán VII.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp VII.3.2. Phương pháp hạch toán VII.4. Hạch toán tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương VIII. KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT VIII.1.Nội dung VIII.2.Chứng từ sử dụng VIII.3.Tài khoản sử dụng VIII.4. Phương pháp kế toán VIII.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp VIII.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu IX. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM IX.1. Nội dung IX.2.Chứng từ sử dụng IX.3. Tài khoản sử dụng IX.4. Phương pháp kế toán IX.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp IX.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN I.1. Tìm hiểu chung về công ty I.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển I.1.2. Chức năng I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý I.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
  5. I.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban I.2.2.1. Giám đốc I.2.2.2. Phó giám đốc I.2.2.3. Bộ phận sản xuất I.2.2.3.1.Quản lý nhà máy I.2.2.3.2.Tổ kỹ thuật I.2.2.3.3.Tổ sữa chữa, lắp đặt I.2.2.4. Bộ phận dự án I.2.2.5. Bộ phận hành chính-kế toán I.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty I.3.1. Mô hình tổ chức I.3.1.1. Sơ đồ tổ chức I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ I.3.1.2.1.Kế toán trưởng I.3.1.2.2.Kế toán tổng hợp I.3.1.2.3. Kế toán tài sản cố định và vật tư I.3.1.2.4.Thủ quỹ I.3.2. Chế độ kế toán áp dụng II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY II.1.Đặc điểm lao động tiền lương II.1.1. Cơ cấu lao động II.1.2.Cơ cấu thu nhập II.1.3.Phương pháp trả lương II.1.3.1. Các hình thức trả lương II.1.3.2. Thời gian chi trả lương II.1.3.3. Các khoản trích theo lương II.2.Tổ chức lao động II.2.1.Phân loại lao động
  6. II.2.2.Tổ chức quản lý lao động II.2.2.1. Đối với lao động theo hợp đồng II.2.2. 2. Đối với lao động thuê ngoài II.3. Xây dựng điều khoản tính lương lao động II.3.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian II.3.1.1.Trường hợp lao động theo hợp đồng a. Trong điều kiện bình thường(không có công trình) b. Trường hợp có phát sinh công trình II.3.1.2.Trường hợp lao động thuê ngoài II.3.2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm II. 4. Kế toán tiền lương tại công ty II.4.1. Chứng từ sử dụng II.4.1.1. Bảng chấm công II.4.1.2. Bảng chấm công đi công tác và ngoài giờ II.4.1.3. Bảng đề nghị quyết toán tiền xăng II.4.1.4. Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa II.4.1.5. Bảng thanh toán tiền lương II.4.1.6. Bảng lương nhân viên II.4.2 Tài khoản sử dụng: tài khoản 334”Phải trả CNV” II.4.3. Phương pháp kế toán II.4.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp II.4.3.2. Hạch toán tiền lương II. 5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty II.5.1. Chứng từ sử dụng - Bảng thanh toán lương - Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương - Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH - Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT - Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH
  7. II.5.2.Tài khoản sử dụng - Tài khoản 3383”BHXH” - Tài khoản 3384”BHYT” II.5.3. Phương pháp kế toán II.5.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp II.5.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương CHƯƠNG III:NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY I. NHẬN XÉT I.1.Về hoạt động kinh doanh Tài liệu sử dụng: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh I.2.Về đội ngũ lao động I.3.Về khoản mục lương I.3.1 Về cách thức trả lương I.3.2. Về các khoản trích theo lương I.4.Về tổ chức hoạt động kế toán II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CỘNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY II.1. Về cách chấm công lao động II.2. Về chế độ khen thưởng II.3. Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương: - Thứ nhất: trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất. - Thứ hai: trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2