BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Chia sẻ: Ngoc Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
781
lượt xem
240
download

BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm của Việt Nam hiện nay, nguồn nguyên liệu đầu vào của hầu hết các đơn vị sản xuất dược phẩm trong nước đều phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi giá nguyên liệu luôn biến động. Sự biến động của giá nguyên liệu đã tác động đến giá thuốc và làm ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Đây là một trong những nhân tố rủi ro ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất và khả năng sinh lời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

 1. BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
 2. UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 93/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 05 năm 2007) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 3. Chi nhánh công ty SSI tại Hà Nội 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Ngọc Tuyền Chức vụ: Kế toán trưởng
 3. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký lại lần thứ 7 ngày 27/03/2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 3.070.000 cổ phiếu ° Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 : 1.070.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1 : 535.000 cổ phiếu ° Chào bán cho cán bộ công nhân viên : 265.000 cổ phiếu ° Chào bán cho đối tác chiến lược : 1.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 30.700.000.000 đồng Giá chào bán ° Giá bán cho cổ đông hiện tại : 35.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho cán bộ công nhân viên : 70.000 đồng/cổ phiếu ° Giá bán cho đối tác chiến lược : 130.000 đồng/cổ phiếu TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005 Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (84.8) 820 5943 Fax: (84.8) 820 5942 Email: aasc@hcm.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán năm 2006 Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Cao ốc Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh Tel: 08.2200237 Fax: 08.2200265 Website: www.e-bdo.com/vietnam Email: bdoafc.hcmc@bdoafc.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Tel: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 5253 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6311 Email: ssi_hn@ssi.com.vn i
 4. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 1. Rủi ro kinh tế 4 2. Rủi ro đặc thù 4 3. Rủi ro về tỷ giá 5 4. Rủi ro liên quan đến đợt chào bán 5 5. Rủi ro về luật pháp 5 6. Rủi ro khác 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1. Tổ chức chào bán 6 2. Tổ chức tư vấn 6 III. CÁC KHÁI NIỆM 7 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 8 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 8 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 10 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 11 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cơ cấu cổ đông 14 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức chào bán: 15 6. Hoạt động kinh doanh 15 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất 34 8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 35 9. Chính sách đối với người lao động 38 10. Chính sách cổ tức 40 11. Tình hình hoạt động tài chính 40 12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 45 13. Tài sản 54 14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 55 15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 55 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán 56 17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 56 ii
 5. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 56 1. Loại cổ phiếu: 56 2. Mệnh giá: 56 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và đăng ký niêm yết bổ sung: 56 4. Giá chào bán dự kiến 57 5. Phương pháp tính giá chào bán cho đối tác chiến lược 57 6. Phương thức phân phối 57 7. Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) 57 8. Kế hoạch thực hiện 57 9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 63 10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 63 11. Các loại thuế có liên quan 64 12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 64 VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 65 1. Mục đích chào bán 65 2. Phương án khả thi 65 VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 72 VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 73 1. Tổ chức tư vấn 73 2. Tổ chức kiểm toán 73 IX. PHỤ LỤC 74 iii
 6. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Nền kinh tế trên đà tăng trưởng được coi là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dược và của Công ty. Khi nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên và do đó người dân có điều kiện chăm lo đến sức khỏe hơn và mọi người có xu hướng tiêu dùng thuốc nhiều hơn. Có thể nhận thấy, thị trường dược Việt Nam kể từ năm 1995 trở lại đây đã có những bước tiến đáng kể, doanh thu sản xuất các sản phẩm dược trong nước liên tục tăng ngay cả khi tốc độ tăng GDP của nền kinh tế có xu hướng giảm trong thời kỳ 1995 - 1999. Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới vẫn tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng và đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Domesco. 5000 10 4500 9 4000 8 3500 7 Đơn vị: Tỷ đồng Đơn vị: % 3000 6 2500 5 2000 Doanh thu sản xuất trong nước 4 1500 Tốc độ tăng GDP 3 1000 2 500 1 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 9.2005 Nguồn: - Cục Quản lý Dược Việt Nam - Tổng cục Thống kê. Hình 1: Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và doanh thu sản xuất thuốc trong nước 2. Rủi ro đặc thù a. Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm của Việt Nam hiện nay, nguồn nguyên liệu đầu vào của hầu hết các đơn vị sản xuất dược phẩm trong nước đều phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi giá nguyên liệu luôn biến động. Sự biến động của giá nguyên liệu đã tác động đến giá thuốc và làm ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Đây là một trong những nhân tố rủi ro ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất và khả năng sinh lời của các công ty dược nói chung trong đó có cả Domesco. Do đó, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những biến động về giá cả nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế. b. Rủi ro cạnh tranh 4
 7. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch Cả nước hiện có khoảng 174 cơ sở sản xuất thuốc tân dược, 56 doanh nghiệp sản xuất thuốc nguồn gốc dược liệu và 230 cơ sở đông dược. Bên cạnh đó, trong thời gian tới khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới-WTO, áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung và đối với Domesco nói riêng là rất lớn. c. Rủi ro về kỹ thuật Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành dược đã tạo cho Công ty cơ hội để phát triển và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, sức ép về sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật làm cho các sản phẩm ngành dược phải thay đổi liên tục về chất lượng và mẫu mà. Điểu này đòi hỏi các công ty dược phải phát triển một cách đồng bộ về dây chuyền công nghệ kỹ thuật sản xuất và sáng tạo các sản phẩm mới để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường hiện tại. Đây là một thách thức lớn đối với Công ty vì muốn bắt kịp với tốc độ phát triển cần phải có chi phí rất lớn cho cả trang thiết bị, kỹ thuật, nhân sự lẫn chi phí đào tạo. Thực tế hiện nay, do trình độ kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc chưa được trang bị hiện đại như trình độ thế giới, ngành công nghiệp dược vẫn dựa vào bào chế các thuốc gốc là chủ yếu, chưa có khả năng sản xuất các thuốc mới công nghệ cao, chưa đầu tư tạo dựng thương hiệu dẫn đến sản phẩm thường trùng lắp, giá trị gia tăng thấp. Do đó, việc giữ được vị thế cạnh tranh trên thương trường của Công ty sẽ khó khăn và đây cũng chính là nguy cơ rủi ro cho bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong ngành. 3. Rủi ro về tỷ giá Tỷ giá có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động chính của Công ty là xuất nhập khẩu và sản xuất dược phẩm với nguồn nguyên liệu trên 90% là nhập khẩu, Sự mất giá của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ mạnh trên thế giới như đôla Mỹ, EURO đã ảnh hưởng bất lợi đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đồng USD tăng giá đồng nghĩa với việc tăng giá cả hàng hoá nhập khẩu do đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 4. Rủi ro liên quan đến đợt chào bán Mục đích của đợt chào bán chủ yếu là huy động vốn thực hiện các dự án trong tương lai của công ty. Trong đợt chào bán này Công ty không sử dụng dịch vụ Bảo lãnh chào bán vì vậy có thể đợt chào bán sẽ không thành công. Nếu trường hợp này xảy ra mục tiêu huy động vốn của Công ty sẽ không thực hiện được và do đó sẽ tác động đến việc triển khai các dự án trong tương lai của Công ty. 5. Rủi ro về luật pháp Văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động của ngành dược là Luật Dược, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005. Qua đó, các hoạt động sản xuất kinh 5
 8. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch doanh của Công ty kể từ tháng 10/2005 sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Dược và điều này góp phần tạo nên một khuôn khổ pháp lý ổn định, giảm thiểu các rủi ro về pháp lý cho Công ty. Tuy nhiên, do ngành nghề của doanh nghiệp là kinh doanh các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nên chịu sự quản lý chặt chẽ từ Cục Quản lý dược - Bộ Y tế. Cho đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành dược cũng như trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đặc biệt là quy định thuế nhập khẩu mặt hàng nguyên dược liệu và trang thiết bị y tế. Sự thay đổi của các văn bản, quy định pháp luật sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến Công ty. 6. Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố,...đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Domesco đã mua bảo hiểm cho các tài sản của Công ty. II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức chào bán Ông HUỲNH TRUNG CHÁNH - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bà PHẠM NGỌC TUYỀN - Chức vụ: Kế toán trưởng Ông NGUYỄN HỮU HỒNG - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Ông NGUYỄN HỒNG NAM Chức vụ: Giám đốc điều hành Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn chào bán với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco. 6
 9. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch III. CÁC KHÁI NIỆM TTGDCK Trung tâm Giao dịch chứng khoán TTLKCK Trung tâm Lưu ký chứng khoán BKS Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Công ty Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tổ chức chào bán Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO Cổ đông hiện hữu Cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO tính đến ngày chốt danh sách đăng ký cổ đông để chào bán cổ phiếu. CSH Chủ sở hữu DOMESCO Tên giao dịch của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ĐVSP Đơn vị sản phẩm HĐQT Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO GMP – ASEAN Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc khu vực ASEAN GMP – WHO Chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới GMP Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc GLP Tiêu chuẩn thực hành tốt Phòng kiểm nghiệm thuốc GSP Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc R&D Nghiên cứu và Phát triển TBYT Thiết bị Y tế Tp. HCM Thành phố Hồ Chí Minh TX Thị xã UBND Ủy ban Nhân dân USD Đô la Mỹ VĐL Vốn điều lệ XN Xí nghiệp TVLK Thành viên lưu ký 7
 10. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1. Giới thiệu về Công ty - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO - Tên tiếng Anh : DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION - Tên viết tắt : DOMESCO - Trụ sở chính : 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp - Số điện thoại : (84.67) 852 278 - 854 674 - Số fax : (84.67) 851 270 - Email : domesco@hcm.vnn.vn - Website : www.domesco.com - Ngành nghề sản xuất kinh doanh + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người, các loại bao bì dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, hóa chất xét nghiệm, hoá chất công nghiệp, trang thiết bị dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý – hóa - sinh). + Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt các thiết bị khoa học cho các nhà máy sản xuất, trường học, phòng thí nghiệm; + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nước hoa, các loại mỹ phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước và nhập khẩu; + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bánh phồng tôm, bánh tráng và một số thực phẩm chế biến từ lương thực và ngũ cốc; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu, đồ uống không cồn, rượu cao độ; + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy hải sản; sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. + Sản xuất, mua bán nhập khẩu hóa chất tẩy rửa. Sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y. - Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng. Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, hạch toán độc lập, được quyền sử dụng con dấu riêng theo qui định của Nhà nước để giao dịch với các đơn vị trong và ngoài nước. 1.2. Quá trình hình thành và phát triển 8
 11. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch Công Ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế Đồng Tháp (viết tắt là DOMESCO) là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1985 theo Quyết định số 349/TCCB ngày 04/07/1985 do UBND Tỉnh Đồng Tháp ký với tên gọi là Công Ty Vật tư Thiết bị Y tế trực thuộc Sở Y tế Đồng Tháp. Chức năng của Công ty Vật tư thiết bị Y tế là tiếp nhận, quản lý tổ chức sản xuất, thu mua, cung ứng và sửa chữa các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho ngành y tế. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã qua 7 lần thay đổi tên đăng ký kinh doanh: 1. Công ty Vật tư Thiết bị Y tế (04/7/1985 - 28/7/1987) 2. Công ty Cung ứng Vật tư và Thiết bị Y tế (28/7/1987 - 21/9/1988 ) 3. Công ty Dịch vụ và Cung ứng Vật tư Y tế (21/9/1988 - 19/5/1989) 4. Công ty Domesco (19/05/1989 - 20.10/1989) 5. Công ty Xuất Nhập khẩu Phục vụ Y tế (20/10/1989 - 14/11/1992) 6. Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp (14/11/1992- 01/01/2004) 7. Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco (01/01/2004 đến nay) Từ tháng 5/1993, Công ty chính thức đi vào lãnh vực sản xuất dược phẩm. Trong giai đoạn đầu nghiên cứu sản xuất từ 5 đến 10 mặt hàng đơn giản như: thuốc gói, cồn 90o, eau oxygénée . . . Đến nay Công ty đã phát triển được hơn 210 mặt hàng được Bộ Y tế cho phép lưu hành trên toàn quốc. Ngày 1/1/2004, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số 144/QĐ-UBTL ngày 27/11/2003 được ký bởi Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5103000015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003. Năm 2005, công ty thực hiện tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng cho Cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên công ty và các đối tác chiến lược của công ty. Năm 2006, công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (19 tỷ đồng ) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (8 tỷ đồng) để tăng vốn lên 107 tỷ đồng. 1.3. Một số thành tích nổi bật đã đạt được Năm 2000 - Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng II; - Đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao, giải vàng giải thưởng chất lượng Việt Nam; - Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ở Đồng bằng sông Cửu Long; - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế theo hệ thống ISO 9001:2000 do Công ty DET NORSKE VERITAS cấp. Năm 2001 - Đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao. Năm 2002 - Đạt giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao; 9
 12. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch - Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc do Tổ chức quản lý chất lượng Châu Á Thái Bình Dương cấp. Năm 2003 - Được Bộ Y tế cấp Chứng nhận Thực hành Tốt Sản xuất thuốc (GMP-ASEAN) và Thực hành Tốt Phòng Kiểm nghiệm (GLP). Năm 2004 - Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Chứng chỉ công nhận phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999. Năm 2005 - Ngày 09/9/2005, Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế đã có Quyết định số 162/QĐ- QLD, cấp cho Domesco Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO), “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm”, “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với: i. Các dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, viên nén bao, viên ngậm, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm chứa kháng sinh nhóm β-lactam (penicillin và cephalosporin). ii. Các dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, viên nén bao, viên nén ngậm, viên nén sủi bọt, viên nang cứng, nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm không chứa kháng sinh nhóm β-lactam. - Đạt cúp vàng topten thương hiệu Việt uy tín-chất lượng lần thứ 2 - Đạt giải Sao Vàng Đất Việt - Cờ thi đua UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004 và 2005 - Huân chương Lao động hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ năm 2005. Năm 2006 - Đạt Danh hiệu anh hùng lao động cho công ty : Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động , sáng tạo từ năm 1996 – 2005 , góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc - Chứng nhận đơn vị được tặng Cúp vàng ISO-Chìa khoá vàng hội nhập của Bộ KHCN - Doanh nghiệp Việt nam Uy tín - Chất lượng 2006 , Lĩnh vực y tế - Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng cho những doanh nghiệp tích cực xây dựng và phát huy thương hiệu Việt , SXKD những sản phẩm có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn đã công bố ( Viên nén Dogarlic , Viên bao phim Đan Sâm – Tam Thất ) - Chứng nhận Đạt cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín chất lượng . 2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty như sau: - Văn phòng Công ty: 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp. 10
 13. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch Văn phòng Công ty là nơi đặt nhà máy sản xuất chính của Công ty, văn phòng làm việc của Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn. Ngoài ra văn phòng Công ty cũng đảm nhận phụ trách mạng lưới 5 tỉnh thành lân cận của khu vực miền Tây. - Các chi nhánh Các chi nhánh có nhiệm vụ quản lý các nhà phân phối, đại lý, theo dõi tình hình thị trường, tiêu thụ sản phẩm, tồn kho và quản lý công nợ. Ngoài ra, các chi nhánh còn quản lý đội ngũ trình dược viên của Công ty trên địa bàn phụ trách. Danh sách các chi nhánh của công ty như sau: Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh TP. HCM Chi nhánh Cần Thơ Chi nhánh Đồng Tháp - Nhóm tiếp thị tại Lào Đóng tại Thủ đô Viêng Chăng, có nhiệm vụ tiếp cận thị trường Lào, xúc tiến các hoạt động quảng bá và bán hàng của Công ty tại Thủ đô Viêng Chăng, tạo đầu mối cho việc mở rộng phân phối vào thị trường này. 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ họp ít nhất mỗi năm 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được pháp luật và Điều lệ của Công ty qui định: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Thông qua định hướng phát triển của công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị của Công ty có không quá 11 thành viên với nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại ĐHĐCĐ tiếp theo. HĐQT có nhiệm vụ: Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của công ty Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của công ty Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ 11
 14. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty có từ 3 đến 5 thành viên với nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông và giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị, điều hành của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Cụ thể: Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị. Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc. Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết. Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Tổng giám đốc có nhiệm vụ tổ chức đièu hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật. Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty. Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện. Ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh; chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty. Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. Hình 2: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco 12
 15. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch 13
 16. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cơ cấu cổ đông Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 02/02/2007 Số cổ phiếu sở Tỷ lệ/VĐL STT Họ và tên Địa chỉ hữu (%) 1 Tổng Công ty đầu tư & 6 Phan huy Chú , Phường Phan 4.131.000 38,61 % Kinh doanh vốn nhà nước Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 2 AMERSHAM 1901 MeLinh Point, số 2 Ngô 1.513.010 14,14 % INDUSTRIES LIMITED Đức Kế, quận 1, Tp.HCM 3 VOF INVESTMENT LTD Commerce Chambers, P.O.Box 737.000 6,89 % 2208,Road Town Tortola Island Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 02/02/2007 STT Họ và tên Địa chỉ Số cổ phiếu sở Tỷ lệ/VĐL hữu (%) 1 Tổng Công ty đầu tư & 6 Phan huy Chú , Phường Phan 4.131.000 38,61% Kinh doanh vốn nhà nước Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 2 Huỳnh Trung Chánh 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, TX 101.960 0,95% Cao Lãnh, Đồng Tháp 3 Nguyễn Thị Tiến 88 Hùng Vương, P.2, Tx Cao 65.310 0,61% Lãnh, Đồng Tháp Bảng 3: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 02/02/2007 TT Loại cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tỷ trọng Cổ đông Nhà nước (Đại diện 4.131.000 38,61% 1 TCT đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước) 2 Cổ đông khác - Tổ chức trong nước 824.330 7,70% - Cá nhân trong nước 2.716.090 25,38% - Tổ chức nước ngoài 2.976.080 27,81% - Cá nhân nước ngoài 52.500 0,49% Tổng cộng 10.700.000 100% 14
 17. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức chào bán: Không có 6. Hoạt động kinh doanh 6.1. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm a. Chủng loại sản phẩm/dịch vụ Hiện tại, Công ty sản xuất 3 nhóm sản phẩm chính: Nhóm sản phẩm hóa dược, nhóm sản phẩm dược liệu và nhóm sản phẩm dinh dưỡng. Xét về tính năng điều trị, Công ty sản xuất các loại thuốc chủ yếu bao gồm nhóm thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, nhóm thuốc đặc trị, thuốc bổ và nhóm thực phẩm. Sản phẩm hóa dược tập trung chủ yếu vào các loại: - Thuốc giảm đau, hạ sốt, nhóm chống viêm không Steroide, thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp - Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn - Thuốc cấp cứu và chống độc - Thuốc chống rối loạn tâm thần - Thuốc chống nhiễm khuẩn - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu - Thuốc tim mạch - Thuốc đường tiêu hóa - Hormon, nội tiết tố - Nhóm phụ trị bệnh tiểu đường - Thuốc giãn cơ và giảm đau - Thuốc tác dụng trên hô hấp - Nhóm khoáng chất và vitamin - Thuốc diệt khuẩn - Thuốc tác dụng lên bệnh lý đường âm đạo Sản phẩm dược liệu tập trung chủ yếu vào các tính năng: - Hạ cholesterol, điều hòa triglycerid, phòng bệnh thấp khớp - Làm giảm nhanh cảm giác ngứa, làm khô vết thương, tăng khả năng thích nghi của cơ thể trong những điều kiện làm việc gắng sức - Điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh - Trị thần kinh suy nhược, thiếu máu, tóc bạc sớm - Kích thích tiêu hóa, hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh về gan, mật và viêm loét dạ dày tá tràng - Sát trùng và làm thông đường hô hấp 15
 18. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch - Phòng chống cảm cúm, ho, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang, viêm họng, viêm lợi, hơi thở hôi - Trị bỏng và các vết thương ngoài da - Có tác dụng dưỡng thần, ích khí, làm thông mạch máu, điều hòa huyết áp, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, tăng khả năng giải độc gan, trị tiêu hóa yếu - Trị các chứng đau nhức, sưng khớp, tiểu đường, cao huyết áp, nhức đầu và mệt mỏi - Làm dịu thần kinh, chữa mất ngủ, tim hồi hộp. Một số hình ảnh sản phẩm tiêu biểu: SẢN PHẨM HÓA DƯỢC: Thuốc giảm đau, hạ sốt, nhóm chống viêm không Steroide, thuốc điều trị gút và các bệnh xương khớp: Aspirin 81mg Dolarac Dopagan Nimesulid 100 mg Zanidion (Mefenamic 250mg) (Paracetamol 500mg) (Para + Codein) Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn: Cetirizin 10mg Cinnarizin 25mg Diphenhydramin Clopheniramin Promethazin 25mg maleat 4mg 0,1% Thuốc tim mạch: Dopalipax Dopolys Domitral Atorvastatin Simvastatin 20mg (Nitroglycerin 2,5mg) 10mg 16
 19. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch Thuốc đường tiêu hóa: Lansoprazole 30mg Berberin 100mg Doliv (Biphenyl dimethyl Omeprazol Dorokit dicarboxylat 25mg) 20mg (Clarithromycin, Tinidazol, Omeprazol) SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU: Doragon Dogarlic-Trà xanh Dogarlic 300mg D-A-R Linh Chi Doladi Hà Thủ Ô Đan sâm - Tam thất Domeric Doromide Ích mẫu Dolotus Domepal Viên an thần Morinda (Lạc tiên) Citrifolia SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: Domega-3 Dorogac Râu mèo - Chuối hột Rượu Morinda 29o5 17
 20. Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO Bản cáo bạch b. Sản lượng sản phẩm Domesco hiện đang vận hành 4 nhà máy sản xuất gồm 3 nhà máy sản xuất thuốc (nhóm kháng sinh chứa beta lactam gồm penicillin, cephalosporin và nhóm non beta lactam) và 1 nhà máy sản xuất thực phẩm và nước giải khát. Cả 3 nhà máy sản xuất thuốc của Công ty đều đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP và GLP. Đối với hoạt động sản xuất thuốc: Công ty tiến hành bào chế dưới nhiều dạng như viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang, viên nang mềm, viên sủi bọt, thuốc gói, dạng vi hạt, viên tan nhanh dưới lưỡi, thuốc nước. Đối với hoạt động sản xuất nước giải khát và thực phẩm: Công ty sản xuất các loại mặt hàng gồm thực phẩm dinh dưỡng (dạng bao gói), nước tinh khiết (dạng đóng chai, nước lẻ). Đơn vị: triệu đơn vị sản phẩm 800 700 600 500 400 Năm 2004 Năm 2005 300 Năm 2006 200 100 0 Non Beta Cephalosporin Penicillin Nước giải khát và thực phẩm 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản