Báo cáo kết quả kinh doanh

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
625
lượt xem
136
download

Báo cáo kết quả kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả kinh doanh

  1. DL2 MA KH DNNO DNCO DKNO DKCO PSNO PSCO LKPSNO TSLD 0 0 0 0 29,498,900 19,498,900 29,498,900 10 1331 0 0 0 0 19,498,900 19,498,900 19,498,900 10 1332 0 0 0 0 0 0 0 10 1333 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 PTRA 0 84702794 0 84,702,794 60,597,800 22,800,000 60,597,800 11 33311 0 28098900 0 28,098,900 35,597,800 22,800,000 35,597,800 12 33312 0 0 0 0 0 0 11 33313 0 0 13 3332 0 0 0 0 0 0 0 14 3333 0 24000395 0 24,000,395 0 0 0 15 3334 0 30454406 0 30,454,406 25,000,000 0 25,000,000 16 3335 0 0 0 0 0 0 0 17 3336 0 0 0 0 0 0 0 18 3337 0 0 0 0 0 0 0 20 3338 0 703458 0 703,458 0 0 0 33 3339 0 1445635 0 1,445,635 0 0 0 Chuù yù : Ñaây laø soá ñaàu kyø khoâng phaûi laø soá ñaàu naêm Page 1
  2. DL2 LKPSCO CKNO CKCO 19,498,900 10,000,000 0 19,498,900 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 22,800,000 0 46,904,994 22,800,000 0 15,301,100 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000,395 0 0 5,454,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703,458 0 0 1,445,635 Page 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản