intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM CỦA HỐ CHÍ MINH VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

207
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: “Sửa đổi lối làm việc” là một tác phẩm quan trọng của Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm đó Hồ Chí Minh đã nêu lên những vấn đề quan trọng cốt lõi về việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc kháng chiến kiến quốc. Những quan điểm đó của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM CỦA HỐ CHÍ MINH VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY"

  1. NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM CỦA HỐ CHÍ MINH VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY CN. ĐINH QUANG THÀNH Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: “Sửa đổi lối làm việc” là một tác phẩm quan trọng của Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm đó Hồ Chí Minh đã nêu lên những vấn đề quan trọng cốt lõi về việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc kháng chiến kiến quốc. Những quan điểm đó của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH. Summary: “Sua doi loi lam viec” is an important book of Ho Chi Minh. In this book, Ho Chi Minh presented many imfortant problems in constituting for the group of leaders and staffs in Viet Nam wars. These problems is very imfortant in constituting for the group of leaders and staffs in Viet Nam today. tốt”... “ hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân I. ĐẶT VẤN ĐỀ dân, của dân tộc có bản lĩnh chính trị vững MLN- Năm 1947, khi cuộc kháng chiến của VTKT vàng, không dao động trước khó khăn, thử nhân dân ta đang ở giai đoạn khó khăn. Khi thách, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính quyền nhân dân mới xây dựng đang gặp được giao; có nhân cách và lối sống mẫu mực, một số vấn đề về cơ cấu tổ chức và nhất là sự trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn tha hoá quyền lực của một số cán bộ, đảng trọng tập thể, gắn bó với nhân dân”. Làm viên ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ với được như vậy sẽ đưa đến thắng lợi của cách nhân dân. Lúc bấy giờ, dù rất bận nhưng ý mạng Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp thức được tính chất nguy hiểm của sự tha hoá hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân đó Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, làm việc" với bút danh XYZ. Đây là một tác văn minh. Có thể nói "Sửa đổi lối làm việc" là phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc tác phẩm mà mỗi cán bộ, đảng viên ngày nay nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, xây dựngvà phải nghiên cứu và thấm nhuần. củng cố Đảng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi vẻ vang. II. NỘI DUNG Ngày nay, càng nghiên cứu tác phẩm Vấn đề cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi chúng ta càng thấm thía hơn bao giờ hết lối làm việc" được Hồ Chí Minh chỉ ra ở những giá trị cao quí của nó. Nhất là vấn đề những khía cạnh sau: cán bộ - một vấn đề cốt lõi của cách mạng. Một là: Hồ Chí Minh chỉ ra vai trò của Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “xây dựng đội ngũ cán bộ. Người xác định “cán bộ là gốc của mọi cán bộ đồng bộ có cơ cấu hợp lý, chất lượng công việc” “công việc thành công hay thất bại
  2. là do cán bộ tốt hay kém”. Xác định vai trò của đó phải gắn với việc chống bệnh chủ quan, cán bộ như vậy, Hồ Chí Minh tránh được thái bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. Những giờ học tập cực tuyệt đối hoá vai trò của cán bộ coi cán bộ đều tính như những giờ làm việc. Khi cất nhắc là quyết định tất cả. Thực chất, cán bộ chỉ cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quyết định trong một phạm vi, một giới hạn quả công tác khác mà định. Người nhắc nhở nhất định của công việc. Ngay trong mối quan các cơ quan phải rất chú ý việc huấn luyện hệ với đường lối, với tổ chức và cơ chế, chính cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân sách cán bộ cũng không thể tự quyết định tất cả viên phụ trách việc huấn luyện. Những người cán bộ vừa là quyết định vừa bị quyết định, vừa lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy “Không là nguyên nhân vừa là kết quả. Hồ Chí Minh nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong việc xác định vai trò của cán bộ trong mối quan hệ huấn luyện”. với công việc như vậy là rất sáng tạo, cụ thể, rõ Ba là: lựa chọn cán bộ. Lựa chọn cán bộ ràng, khoa học. là vấn đề rất hệ trọng. Làm sao chọn được Hai là: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hồ những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín Chí Minh quan tâm trước hết đến việc huấn thật sự. Cần loại bỏ những cán bộ coi địa vị luyện cán bộ. Cán bộ là việc gốc của cách lãnh đạo là chỗ mưu cầu danh lợi. Những mạng nên huấn luyện cán bộ là việc gốc của người đó thường chạy chọt, luồn lách bằng Đảng. Người chỉ ra những khuyết điểm trong mọi cách đạt cho được địa vị mặc dù tư cách việc huấn luyện cán bộ đồng thời cũng chỉ ra của họ không xứng với chức danh đó. Có nội dung và cách thức huấn luyện cán bộ là: người tỏ ra hăng hái, sốt sắng, tích cực chưa hẳn đã có động cơ đúng và tốt. Người có đức, - Huấn luyện nghề nghiệp thì làm việc gì có tài thường không phô trương ồn ào. Chọn học việc ấy. Cán bộ ở ngành nào thì phải học cán bộ cần xem xét họ ở trạng thái động chứ cho thành thạo công việc ở ngành ấy. MLN- không phải chỉ ở trạng thái tĩnh. Đánh giá họ - Huấn luyện chính trị, chú trọng thời sự VTKT qua những tình huống gay cấn, khi gặp khó và chính sách trong đó huấn luyện chính sách khăn, phức tạp chứ không chỉ lúc thuận lợi. là gốc. Huấn luyện chính trị ngành nào cũng Hồ Chí Minh đưa ra chuẩn mực để chọn phải có nhưng tuỳ theo mỗi ngành mà định cán bộ, gồm bốn điểm sau: nhiều hay ít. - Những người đã tỏ ra rất trung thành và - Huấn luyện văn hoá. Theo Hồ Chí Minh hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh. tuỳ theo từng đối tượng mà có cách sắp xếp lớp cho phù hợp chứ không phải theo cấp bậc - Những người liên lạc mật thiết với dân cao hay thấp. Đây là vấn đề trọng yếu trong chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn luôn chú ý huấn luyện văn hoá của Hồ Chí Minh. đến lợi ích của dân chúng. - Huấn luyện lý luận. Cần huấn luyện lý - Những người có thể phụ trách các vấn luận cho cán bộ. “Chỉ thực hành mà không có lý đề, trong những hoàn cảnh khó khăn. luận cũng như có một mắt sáng, một mắt mù”. Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì Hồ Chí Minh nêu hai cách huấn luyện lý không phải là người lãnh đạo. Người lãnh đạo luận: lý luận suông, vô ích và lý luận thiết đúng cần phải: khi thất bại không hoang thực, có ích. Tránh cách huấn luyện thứ nhất mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi và làm theo cách huấn luyện thứ hai. Học tập hành các nghị quyết thì phải kiên quyết gan lý luận “theo nguyên tắc: kinh nghiệm và thực góc, không sợ khó khăn. tế phải đi đôi cùng nhau”. Cách học tập: “Lấy - Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật. tự học làm cốt”. Việc huấn luyện cán bộ lúc Hồ Chí Minh cho đó là nhưng khuôn khổ
  3. để lựa chọn cán bộ. Người lưu ý tránh tình trạng bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài. 2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót dùng người văn hay, nói khéo nhưng không làm mình, mà chán ghét những người chính trực. được việc, không dám tranh đấu. Trong lúc đó, 3. Ham dùng những người tính hợp với những đồng chí viết không hay nói không thạo mình mà tránh những người tính tình không nhưng rất trung thành, hăng hái, rất gần gũi quần hợp với mình. chúng thì bị trù úm, vùi dập. Vì những bệnh đó, kết quả là những Bốn là: chính sách cán bộ. người kia làm bậy, mình cũng cứ bao dung, Hồ Chí Minh chỉ ra mấy điểm lớn trong che chở, bảo hộ, khiến cho chúng càng ngày chính sách cán bộ. Đó là chính sách đoàn kết càng hư hỏng. Đối với những người chính mọi lực lượng cán bộ, phát huy mọi tiềm năng trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cán bộ. Trong đó, sĩ, công, nông, thương, binh cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng đều có. Làm sao phải đối xử đúng với mọi cả danh giá của người lãnh đạo1. người. Người nhắc nhở những việc lớn: Hồ Chí Minh chỉ ra cách dùng cán bộ a. Hiểu biết cán bộ đúng nghĩa là: Muốn nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu - Mình phải có độ lượng vĩ đại thì mới có phải có quan điểm, phương pháp đánh giá cán thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư… bộ đúng. Muốn vậy phải hiểu biết cán bộ. - Phải có tinh thần rộng rãi, mới có thể gần Đánh giá cán bộ phải có quan điểm biện gũi những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ. chứng, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. - Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ Một người cán bộ khi trước có sai lầm, bao vây mà cách xa cán bộ tốt. không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán - Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các bộ đến nay chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau đồng chí mới vui lòng gần gũi mình2. này không phạm sai lầm? Xem xét cán bộ, MLN- Muốn cán bộ làm được việc, phải khiến không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem VTKT cho họ yên tâm làm việc, vui thú làm việc phải cả lịch sử, cả công việc của họ. Ai mà hay khoe khiến cho cán bộ có gan nói, cả gan để ra ý công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, kiến. Khiến cho các cán bộ có gan phụ trách, trước mặt thì theo mệnh lệnh sau lưng thì trái có gan làm việc. Không nên tự tôn, tự đại mà mệnh lênh, hay công kích người khác, hay tự phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưới. tâng bốc mình, những người như thế, tuy họ c. Cất nhắc cán bộ làm được việc, cũng không phải là cán bộ tốt. Hồ Chí Minh nhắc nhở, cất nhắc cán bộ là b. Khéo dùng cán bộ một công tác cần kíp nhưng phải làm cho đúng. Hồ Chí Minh cho rằng không có ai cái gì Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, phải khéo những người bô lô, bô la, chỉ nói mà không biết dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho họ, làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có giúp đỡ ưu điểm của họ. Người phê phán tình hại. Cất nhắc cán bộ phải vì công tác, tài năng, trạng không biết tuỳ tài mà dùng người, như: vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi Như thế công việc nhất định chạy. rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng Cất nhắc cán bộ không nên làm như “giã túng. Nếu biết tuỳ tài mà dùng người, thì hai gạo”. Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét người đều thành công. kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai Người cũng phê phán những người khi lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá lại cất dùng cán bộ phạm những chứng bệnh sau đây: nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời. Đối với cán bộ, chẳng 1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết,
  4. những phải xem xét rõ ràng trước khi cất nhắc. - Xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ, đổi mới Mà sau khi cất nhắc vẫn phải giúp đỡ họ… phương thức đánh giá cán bộ thông qua thực Nếu để sai lầm và khuyết điểm trở nên to tiễn, thực hiện thi tuyển công chức khách tát rồi mới đem ra “chỉnh” một lần, thế là quan, tránh hình thức. Xây dựng chương trình “đập” cán bộ. Cán bộ bị “đập” mất cả lòng tự và qui trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù tin, người hăng hái cũng hoá thành nản chí, từ hợp với từng ngành, từng địa phương. nản chí đi đến vô dụng. Vì vậy hễ thấy cán bộ - Đảng, Nhà nước cần có sự chỉ đạo tập sai lầm, phải lập tức sửa chữa ngay. trung thống nhất trong toàn bộ công tác cán d. Thương yêu cán bộ bộ tránh chồng chéo, trùng lắp trong chỉ đạo Yêu thương cán bộ không phải là vỗ về, công tác cán bộ. nuông chiều, thả mặc. Hồ Chí Minh nhắc nhở giúp - Phải gắn đào tạo với bố trí, sử dụng, đỡ cán bộ học tập, công tác tiến bộ ngày càng công tác đào tạo chỉ đạt hiệu quả cao khi cán nhiều, quan tâm giúp đỡ cán bộ giải quyết những bộ được bố trí, sử dụng hợp lý. Công tác dào khó khăn trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày. tạo phải gắn với yêu cầu của xã hội, của các e. Phê bình cán bộ ngành trung ương và địa phương. Cần có biện Hồ Chí Minh nhắc nhở: người đời ai pháp kiểm định chất lượng đào tạo cán bộ, cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có giao nhiệm vụ đào tạo cho những cơ sở tốt, khuyết điểm. “Chúng ta không sợ sai lầm giải thể những cơ sở đào tạo cán bộ không đạt khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chất lượng, không đáp ứng yêu cầu xã hội. chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách III. KẾT LUẬN đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và Như vậy, dù ra đời cách đây hơn 60 năm khuyết điểm. Để cán bộ sửa chữa khuyết điểm nhưng những quan điểm về cán bộ trong tác MLN- phải phê bình cho đúng. Cần phải phân tích rõ VTKT phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn mang tính ràng cái cớ sai lầm, phải xét kỹ lưỡng việc thời sự sâu sắc. Nó vẫn đóng vai trò là kim chỉ nặng hay việc nhẹ, phải dùng sử phạt cho nam cho Đảng và Nhà nước ta về công tác cán đúng. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng bộ. Có thể nói “Sửa đổi lối làm việc” là một tác thì mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề phẩm nhỏ mang tầm không nhỏ. cán bộ là gốc của mọi công việc”. Những tư tưởng chính của Hồ Chí Minh T i liệu tham khảo vấn đề cán bộ được Đảng ta nghiên cứu, vận [1]. Ban tổ chức cán bộ chính phủ; Đạo đức, phong dụng sáng tạo, bổ sung phát triển trong các cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư Nghị quyết. Tuy nhiên, càng nghiên cứu càng tưởng Hồ Chí Minh; nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; Hà Nội; 1998. thấy sâu sắc hơn những giá trị lý luận và thực [2]. Hồ Chí Minh toàn tập; tập 5; nhà xuất bản tiễn trong tác phẩm của người. Chính trị Quốc gia; Hà Nội; 1995. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh [3]. Đai tướng Võ Nguyên Giáp (chủ biên); Tư tưởng về cán bộ trong điều kiện hiện nay cần chú ý Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam; nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; Hà Nội; 2003. một số vấn đề sau: [4]. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình - Phải có chiến lược cán bộ đúng đắn, có quốc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng tầm nhìn dài hạn trong việc đào tạo bồi dưỡng Hồ Chí Minh; Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; nhà cán bộ. Lựa chọn những cán bộ trẻ có năng lực, xuất bản Chính trị Quốc gia; Hà Nội; 2003. [5]. Bộ Giáo dục Đào tạo; Giáo trình tư tưởng Hồ có phẩm chất đạo đức tốt, đào tạo, bồi dưỡng họ Chí Minh; nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; Hà trở thành những người lãnh đạo trong tương lai. Nội; 2005♦
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2