intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp: Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại cảng Cái Cui

Chia sẻ: Nguyễn Thái Mỹ Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

240
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại Cảng Cái Cui" do sinh viên Nguyễn Thái Mỹ Trinh thực hiện nhằm mục tiêu phân tích kết quả kinh doanh của Cảng giai đoạn 2010 đến tháng 6 đầu năm 2013, phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại Cảng, đề ra các giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ logistics tại Cảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp: Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại cảng Cái Cui

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CẢNG CÁI CUI<br /> GVHD: Đinh Thị Lệ Trinh SVTH: Nguyễn Thái Mỹ Trinh CT0924M140<br /> <br /> Khoa Kinh tế - QTKD<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Mục tiêu nghiên cứu 2. Giới thiệu về công ty 3. Khái quát kết quả kinh doanh của Cảng giai đoạn 2010 – 6 tháng đầu năm 2013 4.Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại cảng Cái Cui 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics 6. Giải pháp 7. Kết luận và kiến nghị<br /> <br /> 1.Mục tiêu nghiên cứu<br /> • Phân tích kết quả kinh doanh của Cảng giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 • Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại Cảng • Đề ra giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ logistics tại Cảng<br /> <br /> 2. Giới thiệu về công ty<br /> - Tên công ty: Công ty TNHH MTV Cảng Cái Cui - Địa chỉ: số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. - Điện thoại : 84.71.917393 Fax: 84.71.917394 - Website: http://www.caicuiport.vn - Lĩnh vực kinh doanh: môi giới xuất nhập khẩu, đại lý hàng hải, cho thuê văn phòng trong cảng, dịch vụ logistics, các dịch vụ hàng hải khác,….<br /> <br /> 3. Khái quát kết quả kinh doanh của Cảng giai đoạn 2010 – 6 tháng 2013<br /> Bảng 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Cảng từ 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013<br /> ĐVT: Triệu đồng<br /> Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng 2012 8.112,19 6 tháng 2013 8.057,02 2011/2010 Mức 1. Tổng thu nhập 10.696,44 22.234,87 18.020,81 11.538,43 % 108 2012/2011 Mức (4.214,1) % (19) 6 tháng 2012 / 6 tháng 2013 Mức (55,16) % (0,7)<br /> <br /> 2. Tổng chi phí 3. Tổng lợi nhuận<br /> <br /> 10.683,53<br /> <br /> 22.008,28<br /> <br /> 17.790,14<br /> <br /> 8.482, 45<br /> <br /> 9.213,21<br /> <br /> 11.324,75<br /> <br /> 106<br /> <br /> (4.218,14)<br /> <br /> (19,2)<br /> <br /> 730,76<br /> <br /> 8,6<br /> <br /> 12,9<br /> <br /> 226,6<br /> <br /> 230,6<br /> <br /> (370,2)<br /> <br /> (1.165)<br /> <br /> 213,7<br /> <br /> 1.656,6<br /> <br /> 4,02<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> (794,8)<br /> <br /> 214,7<br /> <br /> Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Cảng Cái Cui, giai đoạn từ 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2