BÁO CÁO Số: 865/BC-BYT của Bộ y tế

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
23
download

BÁO CÁO Số: 865/BC-BYT của Bộ y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2009 như sau: I. Công tác cải cách thể chế: 1. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế: Bộ Y tế đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành trong năm 2009, đến nay đã rà soát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO Số: 865/BC-BYT của Bộ y tế

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 865/BC-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2009 Kính gửi: Bộ Nội vụ Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2009 như sau: I. Công tác cải cách thể chế: 1. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế: Bộ Y tế đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành trong năm 2009, đến nay đã rà soát được 10 văn bản. 2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế: Trong Quý III năm 2009 (được tính từ 15/6/2009 đến 15/9/2009),Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ 2 đề án: - Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 517/TTr-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định một số chế độ áp dụng đối với công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1). - Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 585/TTr-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc phê duyệt “Đề án tổng thể nâng cao chất lượng Dân số Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh để trình Quốc hội tại phiên họp thứ 6, Quốc hội XII; và hoàn chỉnh dự thảo dự án Luật An toàn thực phẩm để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 8 Thông tư gồm: - Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. - Thông tư số 06/2009/TT-BYT ngày 26/6/2009 quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản. - Thông tư số 07/2009/TT-BYT ngày 30/6/2009 về hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số. - Thông tư số 08/2009/TT-BYT ngày 01/7/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn. - Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 về hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. - Thông tư số 12/2009/TT-BYT ngày 19/8/2009 bãi bỏ quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 7/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”. - Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc. - Thông tư số 14/2009/TT-BYT ngày 03/9/2009 hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “ thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 01 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BYT-BTC ngày 14/8/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
  2. 3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế: Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4278/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế trên cơ sở thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 4. Đánh giá việc thực hiện đề án 30 tại Bộ Y tế: Bộ Y tế đã hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ của Giai đoạn 1 Đề án 30: Thống kê thủ tục hành chính: - Đã thu thập số liệu thống kê đầy đủ về tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý củaBộ Y tế và cung cấp đúng thời hạn cho Tổ công tác chuyên trách theo yêu cầu. - Đã rà soát, kiểm tra tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của các đơn vị theo mẫu biểu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách. Hoàn thành việc điền các mẫu biểu và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu điện tử theo chương trình phần mềm máy xén. - Đã thống kê được 247 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, trong đó có có 154 thủ tục hành chính cấp trung ương, 91 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 thủ tục hành chính cấp huyện, bao gồm các lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường, khám bệnh, chữa bệnh, y dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị và công trình y tế, dược và mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức cán bộ, khiếu nại tố cáo liên quan đến y tế và thi đua khen thưởng trong lĩnh vực y tế. - Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc yêu cầu Bộ trưởng các Bộ ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, ngày 10 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2865/QĐ-BYT về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Toàn bộ 247 thủ tục hành chính trên đã được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử www.moh.gov.vn của Bộ Y tế. Để tìm kiếm các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế, mọi cá nhân, tổ chức có thể truy cập vào chuyên mục CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (ĐỀ ÁN 30), sau đó vàotiểu mục Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và tìm thấy các thủ tục hành chính chính mình quan tâm, bao gồm cả việc tải về mẫu đơn, mẫu tờ khai và những hướng dẫn chi tiết để hoàn thành thủ tục hành chính. - Hiện nay Bộ Y tế đang triển khai Giai đoạn 2 Rà soát các thủ tục hành chính. Mục tiêu phấn đấu đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý thông qua việc loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp; đồng thời hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, pháp lý hóa những thủ tục cần thiết, hợp lý nhưng chưa hợp pháp, phân cấp thực hiện hoặc áp dụng các biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính không còn phù hợp. 5. Đánh giá việc thực hiện cải cách thể chế hành chính: a. Ưu điểm: - Về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế, đã bảo đảm được tính thống nhất pháp lý, tính hoàn chỉnh và đồng bộ theo trình tự hiệu lực pháp lý, trên cơ sở Hiến pháp để quy định, điều chỉnh các quan hệ xã hội về y tế. - Các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo hiệu lực pháp lý và hiệu lực thực tiễn, trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. - Hệ thống pháp luật về y tế luôn luôn được xây dựng trên cơ sở triển khai các chính sách, đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về y tế luôn thể chế hoá các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ.
  3. - Các văn bản quy phạm pháp luật về y tế thường xuyên được ban hành, sửa đổi, bổ sung và cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác. - Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành trên cơ sở đơn giản hoá các thủ tục hành chính, từng bước thực hiện quản lý bằng “cho phép” sang quản lý bằng “quy định các điều kiện cụ thể hành nghề” và tăng cường hậu kiểm. b. Tồn tại: Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế còn một số tồn tại sau: - Cùng một vấn đề nhưng quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, dẫn đến việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi một vấn đề nhưng phải tra cứu nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau để thực hiện. Ví dụ, lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân, ngoài Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, người hành nghề còn phải thực hiện các luật, pháp lệnh khác như Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp... Đây là một tồn tại khách quan, buộc mọi đối tượng phải tuân thủ. - Các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành ngày càng nhiều nhưng hệ thống thông tin trong quản lý chưa được đầu tư thích đáng, chưa có CD ROM, Website riêng về pháp luật y tế nên dẫn đến các đối tượng thi hành pháp luật về y tế khó có điều kiện cập nhật và việc thực hiện trên thực tế kém hiệu quả. - Việc đánh giá tác động của văn bản sau khi được ban hành gần như không được thực hiện (trừ các Luật, Pháp lệnh và một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) do không có kinh phí mà hầu hết dựa vào các phản ảnh của các đơn vị, địa phương hoặc thu nhận được thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, trừ một số văn bản được xây dựng bằng nguồn kinh phí viện trợ và trước khi xây dựng đã có kết cấu kinh phí đánh giá tác động của văn bản hoặc việc đánh giá tác động của văn bản nằm trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu, dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung văn bản đôi lúc còn chậm. II. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 1. Về tổ chức bộ máy: a. Thành lập các tổ chức mới: - Trong Quý III/2009, Bộ Y tế đã xây dựng xong dự thảo đề án thành lập Cục Quản lý môi trường y tế, hiện đang xin ý kiến của các Bộ, ngành. - Tổ chức triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia: Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, giao chỉ tiêu biên chế cho Viện. - Bộ Y tế đang hoàn thiện Tờ trình tiếp thu và giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành danh mục các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. - Đã thành lập Trung tâm Tim mạch, trực thuộc Bệnh viện E. - Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch Y tế - Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc khối truyền thông giáo dục sức khỏe, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS, các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và đề án phát triển y tế nông thôn. - Các đơn vị trong cơ quan Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai đề án của Bộ Nội vụ về cải cách mô hình cung cấp dịch vụ công trong ngành y tế. b. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế: Triển khai hoạt động của Cơ quan đại diện của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với với các Vụ, Cục của Bộ Y tế xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp hoạt động của Cơ quan đại diện. Đang dự thảo phân công nhiệm vụ về quản lý dược bệnh viện và quản lý sinh phẩm y tế cho các vụ, cục có liên quan của Bộ Y tế. c. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế: - Thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, trong Quý III/2009 Bộ Y tế đã phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của 04 Viện: Viện Dược
  4. liệu, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây nguyên. Đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt đề án chuyển đổi sang hình thức tự trang trải toàn bộ kinh phí đối với 02 tổ chức khoa học và công nghệ và phê duyệt đề án kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động cho 06 tổ chức khoa học và công nghệ gồm: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Y học lao động, Viện Dược liệu, Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh.. - Tổ chức hướng dẫn 05 đơn vị còn lại tiếp tục hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh). - Đôn đốc các đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghịêp công lập trong lĩnh vực y tế. Thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP tại các bệnh viện. d. Kiện toàn hệ thống y tế địa phương - Đôn đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mô hình tổ chức theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để thành lập và kiện toàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại các tỉnh, thành phố. 2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức a. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức: - Trên cơ sở báo cáo tổng hợp về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định giao bổ sung biên chếsự nghiệp năm 2009 cho các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế. - Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở đó xây dựng đề án chung của Bộ Y tế, đề nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí triển khai; nhưng đến nay, vẫn chưa được cấp kinh phí để thực hiện hoạt động này. - Xây dựng dự thảo chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên y tế và các ngạch hộ sinh, xin ý kiến các đơn vị có liên quan, đang gửi Bộ Nội vụ để thẩm định, cho ý kiến thống nhất. - Kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo và Văn phòng Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Giám định y khoa, Viện Giám định pháp y tâm thần, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Học viện Y Dược học cổ truyền. - Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố. - Ban hành quyết định nghỉ hưu, nghỉ quản lý đối với 21 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế. - Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện đề án 1816 cử cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới. - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức y tế về lý luận chính trị cao cấp, Quản lý hành chính Nhà nước, ngoại ngữ, tin học... Tổ chức giải quyết thủ tục cho 593 lượt cán bộ, viên chức đi đào tạo và công tác ở nước ngoài theo đúng quy định. - Thực hiện các thủ tục để xét chọn và cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi lên ngạch chuyên viên cao cấp cho 06 chuyên viên chính và 35 cán bộ từ ngạch chuyên viên lên ngạch
  5. chuyên viên chính, 10 kỹ sư lên ngạch kỹ sư chính, 34 nghiên cứu viên lên ngạch nghiên cứu viên chính. - Tổ chức tuyển dụng 83 bác sỹ nội trú và điều động các bác sỹ nội trú về công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính cho 1200 chỉ tiêu, đang thu thập danh sách cử đi dự thi của các địa phương, bộ ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Tổ chức xây dựng kế hoạch kỳ thi tuyển công chức cơ quan Bộ Y tế. - Tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT về quản lý cán bộ, viên chức cơ quan Bộ Y tế, Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT ngày 29/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT ngày 27/01/2007 về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý. - Hướng dẫn và phê duyệt kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định. b. Về chế độ chính sách đối với cán bộ - Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điệu kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định, xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản. - Tiếp tục xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp thường trực chống dịch và phụ cấp phẫu thuật trong ngành y tế. - Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức. 3. Một số nhận xét về thực hiện cải cách hành chính Quý III/2009 - Một số hoạt động liên quan đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế theo Nghị định 188/2007/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm như việc triển khai hoạt động của Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng và hoàn thiện danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. - Một số chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo giữa các vụ, cục chưa được phân định rõ ràng như công tác quản lý dược bệnh viện, quản lý sinh phẩm y tế. III. Công tác cải cách tài chính công 1. Tình hình thực hiện cơ chế công khai tài chính: - Về công khai dự toán ngân sách năm 2009, Bộ Y tế đã có Thông báo số 530/TB-BYT ngày 18/6/2009 công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2009. Riêng các khoản kinh phí bổ sung, Bộ Y tếđang tiếp tục tổng hợp phân bổ dự toán để thông báo công khai nốt dự toán năm 2009 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. 2. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước: Các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ gồm có: Văn phòng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục phòng chống HIV/AIDS, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình và Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Hiện nay, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Riêng đối với Văn phòng Bộ Y tế có nhiều khó khăn về kinh phí do đặc thù năm 2009 như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều chính sách mới được triển khai cần kinh phí chi cho công tác kiểm tra, giám sát nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Bộ.
  6. 3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành: - Quyết định chuyển 04 cơ sở khám chữa bệnh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh) từ loại hình tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2009-2011. - Quyết định giao thực hiện tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2009-2011 đối với Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. 4. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Tiếp tục rà soát - thẩm định một số đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học là chủ yếu để chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. 5. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện cải cách tài chính công Quý III năm 2009: - Cơ bản, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách tài chính công theo các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của liên Bộ. - Ưu điểm: được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế; sự tích cực triển khai thực hiện của các Vụ, Cục chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ. - Tồn tại: Do nhiều nguyên nhân, một số hoạt động triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trên đây là Báo cáo Quý III năm 2009 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 15/6/2009 đến ngày 15/9/2009, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. BỘ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản