intTypePromotion=1

Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
137
lượt xem
15
download

Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên trong thời hạn tối thiểu 07 ngày làm việc sau khi thực hiện việc tăng, giảm vốn + Bổ sung tài liệu báo cáo và giải trình các vấn đề có liên quan nếu có yêu cầu của UBCKNN + Đối với trường hợp tăng vốn: sau khi có thông báo của UBCKNN xác nhận việc lập Quỹ, công ty quản lý quỹ được giải ngân phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên trong thời hạn tối thiểu 07 ngày làm việc sau khi thực hiện việc tăng, giảm vốn + Bổ sung tài liệu báo cáo và giải trình các vấn đề có liên quan nếu có yêu cầu của UBCKNN + Đối với trường hợp tăng vốn: sau khi có thông báo của UBCKNN xác nhận việc lập Quỹ, công ty quản lý quỹ được giải ngân phần vốn tăng thêm của Quỹ thành viên - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận và xem xét hồ sơ báo cáo + Yêu cầu công ty quản lý quỹ giải trình vấn đề liên quan (nếu có) + Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ báo cáo việc tăng vốn của quỹ thành viên, UBCKNN gửi thông báo bằng văn bản xác nhận việc tăng vốn của Quỹ thành viên cho công ty quản lý quỹ - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Thông báo việc tăng, giảm vốn Quỹ thành viên + Quyết định của Đại hội thành viên về việc tăng, giảm vốn, biên bản họp Đại hội thành viên và các tài liệu liên quan + Điều lệ Quỹ sửa đổi + Hợp đồng lưu ký tài sản Quỹ sửa đổi, bổ sung (nếu có) + Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các thành viên góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước và sau khi tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định + Giấy xác nhận của Ngân hàng lưu ký về quy mô đã góp vốn của Quỹ sau khi tăng giảm vốn - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc
  2. - Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): + Điều lệ Quỹ có quy định việc tăng, giảm vốn Điều lệ + Việc tăng, giảm vốn Điều lệ Quỹ đã được Đại hội thành viên quỹ thông qua + Vốn Điều lệ Quỹ sau khi giảm không được thấp hơn 50 (năm mươi) tỷ đồng + Số lượng thành viên góp vốn sau khi tăng, giảm vốn không vượt quá 30 (ba mươi) pháp nhân - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; hiệu lực ngày 31/8/2007 + Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hiệu lực ngày 05/8/2007 + Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2