BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
14
download

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã số 3 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Kỳ báo cáo Lượng 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I / Tồn kho đầu năm II / Tồn kho đầu kỳ III / Nhập 1 - Mua 2 - Điều chuyển trong ngành 3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu số năm Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 1 I / Tồn kho đầu năm 10 2 II / Tồn kho đầu kỳ 20 3 III / Nhập 30 4 1 - Mua 31 5 2 - Điều chuyển trong ngành 32 6 3 - Điều chuyển nội bộ đơn vị 33 7 4 - Thu nợ vay 34 8 5 - Thu đổi hàng 35 9 6 - Dôi thừa 36 10 7 - Nhập khác 37 11 IV / Xuất 40 12 1 - Bán 41 13 2 - Điều chuyển trong ngành 42 14 3 - Điều chuyển nội bộ đơn vị 43 15 4 - Cho vay 44 16 5 - Xuất đổi hàng 45 17 6 - Xuất gia công chế biến 46 18 7 - Xuất hao hụt 47 19 8 - Xuất khác 48 20 V / Tồn kho cuối kỳ 50 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản