Nguồn vốn đầu tư

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
15
download

Nguồn vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan cấp trên :…. Đơn vị chủ đầu tư :… Ban quản lý dự án :… Mẫu số : B02-CĐT (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính :…. Nguồn vốn Số dư đầu quý Phát sinh tăng Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo 3 Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo 4 Quý báo cáo Phát sinh giảm Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo 6 Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo 7...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn vốn đầu tư

  1. Cơ quan cấp trên :…. Mẫu số : B02-CĐT Đơn vị chủ đầu tư :… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC Ban quản lý dự án :… ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính :…. Số dư Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư đầu cuối Nguồn vốn Quý Luỹ kế Luỹ kế từ Quý Luỹ kế từ Luỹ kế quý quý báo từ đầu khởi công báo đầu năm từ khởi cáo năm đến cáo đến cuối công đến cuối cuối quý quý báo quý báo đến cuối báo cáo cáo cáo quý báo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước -….. 2. Nguồn vốn chủ sở hữu -….. 3. Nguồn vốn vay -….. 4. Nguồn vốn khác -….. Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản