intTypePromotion=3

Báo cáo tổng kết: Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019

Chia sẻ: Cao đình Khoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
39
lượt xem
5
download

Báo cáo tổng kết: Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2014-2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết: Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019

 1. 1            HỘI LHTN VIỆT NAM Nhân Khang, ngày 23 tháng 02 năm 2014          UBH XàNHÂN KHANG *** (Dự thảo) BÁO CÁO TỔNG KẾT  CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009­2014 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2014­2019 PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG  TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2014        Xã Nhân Khang có tổng số nhân khẩu là 9650 , là một xã năm gần trung tâm   của Huyện, sản xuất nông ngiệp chiếm tỷ  trọng cao trong cơ  cấu kinh tế. Số  thanh niên trong độ tuổi từ 16­30 của xã là 2123 , trong đó số đoàn viên hội viên và   thanh niên trong tổ chức đoàn, Hội là 1203. Quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước theo   chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi  cho thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Đồng thời những định hướng   của NQ Đại hội Đoàn toàn quốc Lần thứ  X, NQ Đại hội Đảng bộ  xã Nhân Khang   lần thứ  XXVI và các Nghị  quyết về  công tác thanh niên của TƯ, của Tỉnh, của  Huyện và của Đảng ủy xã đã tạo ra những thuận lợi để tổ  chức Hội mở rộng mặt   trận đoàn kết tập hợp thanh niên.        Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào thanh niên cũng gặp không ít khó khăn:  Do tác động của mặt trái nền kinh tế  thị trường đến tâm lý, nhận thức, tư  tưởng   của thanh niên, một bộ  phận thanh niên có tư  tưởng sống thực dụng, quan tâm  nhiều đến lợi ích kinh tế, ngại tham gia các hoạt động xã hội. Đội ngũ cán bộ làm  công tác Hội luôn có sự  thay đổi từ  xã đến các chi Hội .Cơ  sở  vật chất phục vụ  cho hoạt động của tổ  chức hội mặc dù đã được quan tâm, song còn hạn chế, nên  phần nào gây ảnh hưởng tới hoạt động của Hội và phong trào thanh niên, do thiếu   việc làm tại chỗ, nên số thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa còn nhiều. Bên cạnh 
 2. 2 đó các tệ  nạn xã hội diễn biến phức tạp, đã tác động đến tư  tưởng, lối sống của  thanh niên, gây  ảnh hưởng khồng nhỏ  đến hoạt động của công tác Hội và phong  trào thanh niên nhiệm kỳ qua.        Với tinh thần phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn dưới sự lãnh đạo trực   tiếp của cấp ủy Đảng,  sự hướng dẫn của Ủy ban hội LHTN Huyện, sự quan tâm  tạo điều kiện của UBND xã, sự  phối hợp chặt chẽ  của các ban, ngành, đoàn thể,   các tổ  chức xã hội, đặc biệt là sự  nỗ  lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, hội viên   trong xã, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Nhân Khang nhiệm kỳ  2009 –   2014 đã đạt được những kết quả cụ thể sau:           I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC: 1. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng,   tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc vận động này, các chi Hội trong   toàn xã đã phối hợp và đẩy mạnh việc giáo dục nhận thức về tư tưởng, tấm gương   đạo đức Hồ Chí Minh, đa dạng hóa các hình thức triển khai phù hợp với từng lứa tuổi   thanh thiếu nhi, cụ  thể  hóa các nội dung của Cuộc vận động thành các tiêu chí rèn  luyện cụ thể, đăng ký việc làm theo, tuyên dương các điển hình tiên tiến…thông qua  những hoạt động đó có sức lan tỏa rộng rãi, trở thành ý thức tự giác, không ngừng rèn   luyện, tu dưỡng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống của thanh niên. Đối với thanh niên khối trường học:  Các chi hội tổ chức tốt diễn đàn “ Thắp   sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, đồng diễn “ Thanh niên làm theo lời Bác” Tiếp tục  đổi mới phương thức tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng và   phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức cho 100% cán bộ hội viên đăng ký “làm theo” lời  Bác. Đối với thanh niên nông thôn: Tổ chức lồng ghép việc học tập các chuyên đề  tư  tưởng Hồ  Chí minh với 6 bài học lý luận chính trị  theo chương trình mới. Xây   dựng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác, đã có  nhiều  tập thể  và cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Việc học  tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là khơi dậy , phát huy những giá trị tốt   đẹp, đồng thời đấu tranh với những thói hư, tật xấu trong thanh niên. Cuộc vận động   đã trỏ  thành đợt sinh hoạt chính trị  sâu rộng trong tuổi trẻ  Nhân Khang, có ý nghĩa   giáo dục sâu sắc về nhận thức và hành động cho thanh niên. 2.   Công   tác   giáo   dục   truyền   thống;   các   Chỉ   thị,   Nghị   quyết,   Chủ  trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước:
 3. 3 Nhằm nâng cao nhận thức cho Hội viên thanh niên về  truyền thống cách   mạng của Đảng, Hội, quê hương đất nước, nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các chi   Hội  đã tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức phong phú hấp dẫn có tác dụng   giáo dục sâu sắc như: Mít tinh, kỷ  niệm, gặp mặt truyền thống, liên hoan văn  nghệ, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn TN, tổ  chức  tuyên truyền trên phương tiện  thông tin đại chúng... Trong nhiệm kỳ  đã tổ  chức 5 buổi lễ  mít tinh, kỷ  niệm, 12  đêm giao lưu VHVN, 5 buổi nói chuyện  truyền thống cho thanh niên khối trường  học nhân kỷ  niệm 30/4, 19/5 và 22/12. Bên cạnh đó, tuổi trẻ  xã nhà còn tích cực  tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Hội, quê hương đất nước. Tiêu biểu là  cuộc thi “1.000 năm Thăng Long Hà Nội văn hiến và anh hùng” có trên 200 bài dự  thi, “80 năm truyền thống vẻ  vang của Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh” có 250 bài dự  thi, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ địa phương có 415 bài dự thi. Hàng năm phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuần “Đền ơn đáp nghĩa”,  “uống nước nhớ nguồn” và lễ “Thắp nến tri ân”các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt  sỹ được Cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHTN cấp trên và nhân dân đánh giá cao.   Bên cạnh đó, Hội LHTN xã luôn tích cực tham gia các lớp học tập, quán triệt  các Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn, Hội các cấp , phối hợp với Khối Dân vận xã  xây dựng kế  hoạch,  tham mưu với Ban Thường vụ Đảng  ủy xã chỉ  đạo tổ  chức  Hội nghị tổng kết Nghị quyết 03 của Huyện  ủy về “ công tác TN đến năm 2010”;  sơ  kết 3 năm và 5 năm thực hiện NQ số 25 của BCH TW Đảng khóa X “về  tăng   cường sự  lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh CNH­ HĐH”,Tích cực tuyên truyền cho thanh niên về Luật thanh niên năm 2005, Luật giao  thông đường bộ, Luật hôn nhân và gia đình, Luật   phòng chống ma tuý, mại dâm,  HIV/ AIDS, Luật Biển đảo năm 2012, Luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức cho   cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm  1992 và Luật đất đai sửa đổi. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống cho hội viên thanh niên được  quan tâm triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể,  tổ  chức học tập, quán triệt Nghị  quyết Đại hội Hội LHTN  toàn quốc lần thứ  VI;   củng cố duy trì hoạt động của CLB “Tiền hôn nhân”. Tích cực vận động thanh niên  và gia đình thực hiện tốt Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn   hóa ở khu dân cư”, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia phòng chống dịch   bệnh, phòng chống các  tệ  nạn xã hội,   góp phần hình thành ý thức, lối sống chấp   hành pháp luật trong hội viên thanh niên. 3. Công tác thông tin truyền thông:
 4. 4 Duy trì có hiệu quả đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, kịp thời nắm bắt tư  tưởng và định hướng dư  luận trong thanh niên. Bên cạnh đó còn thường xuyên  phối hợp với ban VHTT, đài truyền thanh kẻ  vẽ  pa nô, khẩu hiệu và viết tin bài  phát trên hệ thống loa truyền thanh nhân các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn, Hội,  Đội, của quê hương đất nước. II. THỰC HIỆN 3 CUỘC VẬN ĐỘNG LỚN CỦA HỘI. 1. Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp ­ sống có ích" 1.1. Thanh niên xung kích tham gia giữ  gìn và phát huy bản sắc văn hoá   dân tộc: Các chi hội trong toàn xã đã phối hợp và đẩy mạnh việc giáo dục cho hội viên,  thanh niên về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, các hương ước, quy ước   của thôn xóm  như : Cuộc vận động “Cưới theo nếp sống văn hoá ",  “Toàn dân  đoàn  kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cần kiệm là nếp sống đẹp trong thanh   niên”,  “Tuổi trẻ  sống đẹp, sống có ích” thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham   gia,... đã có nhiều cán bộ, hội viên tham gia, hưởng ứng,  không sử dụng thuốc lá trong  đám cưới, và có nhiều gia đình cán bộ, hội viên thanh niên được công nhận là gia đình  văn hóa. Bên cạnh đó thanh niên  còn tích cực tham gia các lễ hội truyền thống của địa   phương góp phần giữ gìn và phatrs huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương. Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” tiếp tục được phát triển sâu  rộng thông qua tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT với nòng cốt là các Đội tuyên  truyền ca khúc cách mạng và các CLB thể dục thể thao. Nhân các ngày lễ lớn Hội  LHTN đã tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, tham gia thi đấu  các môn tại Đại Hội TDTT cấp xã và Đại hội TDTT huyện Lý Nhân lần thứ VII.  1.2. Thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật: Hưởng ứng “Tháng quốc gia về an toàn giáo thông” và thực hiện Nghị quyết  32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông  và ùn tắc giao thông, các chi Hội đã tích cực phối hợp triển khai sâu rộng và có hiệu   quả Cuộc vận động "Thanh niên với văn hoá giao thông" . Vận động các Đoàn viên  thanh niên  nêu cao ý thức, trách nhiệm tham gia và giữ gìn an toàn giao thông, đồng  thời phối hợp với  ban công tác mặt trận các xóm đuy trì hoạt động của tổ an ninh tự  quản.tuyên truyền vân động thanh niên thực hiện tốt NĐ36 của chính phủ về quản lý   và sử  dụng pháo nổ. Vận động thanh niên tham gia thực hiện Luật NVQS, Luật  DQTV... 1.3. Thanh niên học tập rèn luyện, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học   công nghệ:
 5. 5 Phối hợp với BTV Đoàn xã chỉ  đạo chi đoàn trường THCS triển khai thực   hiện có hiệu quả chương trình năm học, củng cố kiện toàn và duy trì có hiệu quả  các mô hình trợ giúp học tập như  mô hình CLB môn học, sở  thích, các đội nhóm,  thực hiện nghiêm túc cuộc vận động 2 không với 4 nội dung của ngành giáo dục,  phong trào”Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, phát động các đợt thi đua gối  sóng nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn mang chủ đề “Tuần học tốt”,”Tháng học tốt”, các  buổi toạ đàm, trao đổi về phương pháp học tập tốt,  ký cam kết thực hiện Cuộc vận   động “2 không” góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Bên cạnh đó  các hoạt động hỗ  trợ  học tập được triển khai sâu rộng như  xây dựng các loại quỹ  “Khuyến học khuyến tài”,”Giúp bạn nghèo vượt khó” với số tiền hàng năm trao tặng  trên 2 triệu đồng  2. Cuộc vận động "Thanh niên vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường" 2.1. Thanh niên đồng hành vì môi trường và phát triển bền vững: Được triển khai sâu rộng trong hội viên, khơi dậy, cổ  vũ, phát huy tinh thần  xung kích tình nguyện của tuổi trẻ bằng các việc làm thiết thực, cụ thể như: Tổ chức   tốt "Ngày thứ bảy tình nguyện"; "Ngày Chủ  nhật xanh"; “Tháng thanh niên”, chiến  dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Chỉ đạo các chi hội phối hợp tổ chức quét dọn vệ  sinh đường làng ngõ xóm nhân dịp các ngày lễ  tết .Thành lập đội “thanh niên xung  kích bảo vệ môi trường” phối hợp với lực lượng thanh niên là học sinh về tham gia   hoạt động tình nguyện tại nơi cư trú. Tiêu biểu cho các hoạt động này là hưởng ứng   chiến dịch TN­HS tình nguyện hè năm 2013 trong ngày khởi động đã tổ chức giải tỏa  3 bãi  giác tự  phát trong khu dân cư  thu gom trên 50 m3 rác thải đưa về nơi quy định,  thực hiện Kế hoạch “Tuổi trẻ Nhân Khang chung tay xây dựng Nông thôn mới”, Hội   LHTN xã đã phối hợp với BTV Đoàn xã  tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và   gia đình hiến đất, dịch tường, dịch dậu để    làm đường giao thông nông thôn và các  công trình phúc lợi xã hội, tham gia dồn đổi ruộng đất và chỉnh trang nhà của theo tiêu  chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như gia đình đồng chí Đỗ Văn Kiên chi hội 5  đã tổ  chức dịch tường dậu và hiến hàng chục m2 đất, gia đình đồng chí Nguyễn   Văn Hiếu hội viên chi hội 4 đã tổ chức dịch 40m tường dậu và hiến 40m2 đất để  làm ngõ xóm…  Phối hợp với BTV Đoàn xã duy trì và phát triển các Tổ  TK&VV do Đoàn   thanh niên quản lý. Toàn xã có 3 tổ TK&VV với tổng dư nợ là hơn 2 tỷ đồng, huy   động tiết kiệm được 15.889000đ đạt 78 % chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tích cực tuyên  truyền vân động đoàn viên, hội viên và gia đình sử  dụng đệm lót sinh học trong  chăn nuôi nhằm giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng 3 mô hình trồng nấm với  
 6. 6 diện tích trên 100 m2,  chuyển đổi giống cây trồng trên vùng đất bãi đã có nhiều  gia đình hội viên thanh niên tham gia trồng thăng long . 2.2. Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng: Ủy ban Hội LHTN xã phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn xã đã tiếp nhận Đội   tình nguyện  khối các chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn, đoàn công ty khai thác thủy lợi  Nam hà Nam tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng  quà với số tiền  gần 2000.000đ  cho cựu TNXP, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời,  tuổi trẻ xã nhà còn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ: Vì người nghèo, ủng hộ đồng   bào bị  lũ lụt, nghĩa tình biên giới hải đảo,  ủng hộ  nhân dân Nhật Bản bị  thảm họa  sóng thần, động đất, mua tăm tre  ủng hộ  người mù với số  tiền trên 5 triệu đồng.  Hàng năm tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1   địa chỉ nhân đạo” tổ chức trao với số tiền 600.000đ/ năm  Tích cực tham gia các đợt “Hiến máu nhân đạo” do Hội Chữ  Thập đỏ  và  Huyện Đoàn tổ chức với trên 80 tình nguyện viên đăng ký đã trực tiếp hiến 47 đơn   vị máu. Chương trình “Tình nguyện mùa đông” được các đoàn viên, hội viên tham  gia hưởng ứng góp tiền, chăn ấm trên 2 triệu đồng. 3. Cuộc vận động "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng".                 Hội LHTN xã đã phối hợp các ban ngành đoàn thể trong xã tổ chức tốt các hoạt  động hướng nghiệp, nắm bắt nhu cầu của Hội viên thanh niên về việc làm thông qua  các hình thức như tư vấn trực tiếp, sử dụng các kênh thông tin như đài truyền thanh,  sinh hoạt chi đoàn, chi hội…Tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia sàn giao dịch   việc làm do Tỉnh tổ chức. Kết quả có 55 đ/c tham gia. Vận động hội viên, đoàn viên, TN tích cực tham gia phát triển kinh tế gia  đình nhiều anh, ch ị  đã mạnh dạn đầu tư  về  giống vốn, phương tiện, áp dụng  KHKT vào sản xuất cho năng xuất, chất lượng cao,  đã xuất hiện nhiều tấm   gương điển hình về lập thân lập nghiệp, hiện nay toàn xã có nhiều gia đình hội  viên   được   đánh   giá   là   sản   xuất   kinh   doanh   gi ỏi   có   thu   nhập   bình   quân   trên  80.000.000đ/ năm, tiêu biểu như: Anh Nguy ễn Văn Hiệu ­ hội viên chi hội 12mở  xưởng may xuất khẩu tạo việc làm cho 50 thanh niên trong xã cho thu nhập từ  2000000­4000000đ/tháng, anh Nguyễn Đức Khiêm chi hội 4 mở xưởng mộc tạo   việc làm cho 5­10 thanh niên cho thu nhập 2500.000­5000.000đ/tháng. Anh cao  Đình Thuyên mở xưởng cơ khí cho thu nhập 80­100.000000đ/năm.     III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 02 CHƯƠNG TRÌNH. 1. Chương trình "Khi tổ quốc cần".
 7. 7            Phối hợp tuyên truyền vận động hội viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện   tốt Luật nghĩa vụ quân sự, tham gia huấn luyện DQTV, DBDV và làm tốt công tác  hậu phương quân đội. 5 năm qua toàn xã  có 65 thanh niên trúng tuyển lên đường  làm nhiệm vụ  bảo vệ  Tổ  quốc. Hội đã phối hợp làm tốt công tác gặp mặt liên   hoan văn hoá văn nghệ, tặng trên 65 xuất quà, mỗi xuất trị giá 50.000đ  nhằm động  viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, đồng thời tổ chức gặp mặt động viên   thanh niên hoàn thành nghĩa vụ  quân sự  về  địa phương, các thanh niên khi hoàn  thành NVQS về địa phương đã tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động và   thể hiện vai trò nòng cốt của tổ chức trên địa bàn thôn xóm; tích cực phối hợp với   các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt lễ tiếp nhận hài cốt các liệt sỹ  về  an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ  của địa phương. Phối hợp tổ  chức tốt Đại hội  Hội Cựu TNXP xã nhân Khang khóa II, Hướng dẫn kê khai, hồ  sơ  đề  nghị, giải  quyết chế độ cho Cựu TNXP đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, UB Hội phối hợp với BTV Đoàn triển khai sâu rộng Cuộc vận  động "Nghĩa tình biên giới hải đảo" đến Đoàn viên thanh niên, hội viên trong toàn  xã thu hút đông đảo hội viên, ĐVTN tham gia. Qua đó nhằm đẩy mạnh công tác   tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về vị trí chiến lược   quan trọng của biên giới, hải đảo, từ đó xác định ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của   tuổi trẻ  trong việc tham gia phát triển kinh tế  ­ xã hội, đảm bảo quốc phòng an   ninh, chủ quyền quốc gia. 2. Chương trình "Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận tập   hợp đoàn kết thanh niên" Thực hiện Nghị  quyết Đại hội Hội LHTN xã lần thứ  III nhiệm kỳ  2009­ 2014, Hội LHTN xã đã tập trung xây dựng các CLB thanh niên, chi hội thanh niên,  từng bước nâng cao chất lượng các chi hội và chất lượng hội viên. Tổ  chức Hội  LHTN   được quan tâm củng cố  kiện toàn, công tác phát triển hội viên tiếp tục   được coi trọng. Nội dung hình thức sinh hoạt và hoạt động của Hội  từng bước  được đổi mới để phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng  của thanh niên và yêu cầu   nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ phối hợp với  BTV   Đoàn   xã  tổ chức 5 lớp học cảm tình đoàn cho trên 400 lượt thanh niên giới thiệu được 292   thanh niên tiên tiến sang cho tổ  chức Đoàn kết nạp góp phần nâng cao tỷ  lệ  tập  hợp đoàn kết thanh niên lên 56,7 % ( Tăng 6,5% so với đầu nhiệm kỳ).Tính đến  tháng 3/2014 toàn xã có 15 chi hội thanh niên, với 987 hội viên Thực hiện Nghị quyết số 03­NQ/HU của BTV Huyện uỷ “ Về công tác thanh   niên đến năm 2010” Uỷ ban Hội LHTN xã đã tập trung chỉ đạo phát triển  các loại  
 8. 8 hình CLB,  các tổ, đội, nhóm thanh niên theo đối tượng, ngành nghề và sở thích trên   địa bàn, thường xuyên duy trì hoạt động với trên 200 hội viên.                   III. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Hội LHTN xã đã thường xuyên  bám sát sự chỉ đạo, định   hướng của Hội cấp trên, của Đảng ủy, UBND xã,làm tốt công tác phối hợp với BTV  Đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách cụ thể hoá một phù   hợp với thực tế của địa phương, từ đó từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính   đáng của thanh niên.   Coi trọng việc xây dựng và tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của  thanh niên, chú trọng chất lượng hoạt động của các chi hội, Câu lạc bộ. Các hoạt   động lớn của Hội đều phân công ủy viên Uỷ ban Hội phụ trách theo dõi, đôn đốc,  hướng dẫn, đồng thời tập trung giải quyết những đầu khó trong quá trình tổ chức   thực hiện. Công tác kiểm tra đôn đốc thường xuyên được quan tâm, các mô hình mới,   cách làm hay được nhân rộng,  động viên, đề  nghị  biểu dương  khen thưởng các  tập thể, cá nhân điển hình có thành tích nổi bật trong thực hiện các phong trào, các   Cuộc vận động nên đã góp phần phát huy được tính chủ  động, sáng tạo của các  cấp Hội từ đó đã cổ vũ công tác Hội và phong trào thi đua trong HVTN. IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.                        1. Ưu điểm: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội cấp trên, củaThường   trực Đảng ủy, UBND xã,  sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn và các ban, ngành,   đoàn thể, công tác Hội và phong trào thanh niên xã nhà đã đạt nhiều thành tích đáng  khích lệ  trên các mặt công tác và đã hoàn thành cơ  bản những mục tiêu mà Nghị  quyết Đại hội Hội LHTN xã lần thứ III đề ra: Tổ chức Hội không ngừng được củng   cố, chất lượng tổ chức cơ sở Hội có nhiều chuyển biến tích cực, 03 Cuộc vận động   và 02 Chương trình lớn của Hội đã được triển khai . Đội ngũ cán bộ Hội từ xã đến  các chi hội đã chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy được tinh thần  đoàn kết,   sáng tạo. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng được mở  rộng. Thông qua thực tiễn phong trào vai trò, vị trí của tổ chức Hội ngày được khẳng   định rõ nét hơn, thể hiện được những tiềm năng  và bản chất cách mạng tốt đẹp của   tuổi trẻ. Các hoạt động do Hội tổ chức đã bám sát nhiệm vụ phát triển KT ­ XH của   địa phương, thu hút đông đảo HVTN tham gia, góp phần xây dựng quê hương giàu  mạnh.  2. Tồn tại, hạn chế chủ yếu và nguyên nhân:                           
 9. 9 2.1. Tồn tại, hạn chế:  ­  Hoạt động của Hội đã từng bước được đổi  mới cả về nội dung, hình thức   nhưng việc tổ chức các hoạt động chưa nhiều, chưa thường xuyên và còn mang tính   mùa vụ. ­  Hiệu quả  công tác giáo dục chưa cao, phương thức tổ chức thực hiện công  tác giáo dục  chưa theo kịp sự phát triển và xu thế mới của thanh niên. ­ Việc xây dựng mô hình điểm để nhân ra diện rộng còn hạn chế chưa có  nhiều điển hình tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu trong các hoạt động của Hội. Công  tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện của Thường trực Hội còn chưa  được thường xuyên.  ­  Việc kiện toàn chi hội trưởng khi khuyết thiếu  ở một số chi hội chưa kịp   thời, chất lượng tổ  chức chi Hội, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt Chi   hội còn hạn chế.  ­ Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Hội  còn  chưa thường xuyên.  ­ Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong thanh niên còn có mặt hạn chế,   còn có thanh niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ  nạn xã hội chưa chấp hành  nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, luật hôn nhân .           2.2. Nguyên nhân: Những tồn tại, hạn chế chủ yếu nêu trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên  nhân cơ bản là: ­ Do thiếu việc làm taị chỗ tại địa  phương nên phần lớn thanh niên thường   xuyên đi làm ăn xa nên lực lượng phân tán khó tập trung. Mặt khác do tác động của   nền kinh tế thị trường đến tư tưởng nhận thức của thanh niên, một bộ phận thanh   niên quan tâm nhiều đến lợi ích kinh tế, ít tham gia các hoạt động xã hội. Do vậy  số lượng thanh niên vào trong tổ chức còn hạn chế. ­   Một số  gia đình thanh niên mải lo làm kinh tế  chưa quan tâm đến việc  quản lý, giáo dục con cái vì vậy thanh niên đã bị  lôi kéo mắc  vào các tệ  nạn xã   hội, cá biệt có thanh niên vi phạm pháp luật.        ­ Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội chủ yếu là kiêm nhiệm, một số đồng chí   trình độ  kỹ  năng, nghiệp vụ  và năng lực công tác còn hạn chế  có mặt chưa đáp   ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò chủ động trong đề xuất, tham mưu và   phối hợp với các ngành để tổ chức hoạt động còn hạn chế.  ­ Cơ sở vật chất, nguồn ngân sách  của địa phương còn hạn hẹp nên kinh phí hỗ  trợ cho hoạt động của hội còn khó khăn chưa đáp ứng tốt cầu hoạt động của Hội.
 10. 10 3. Bài học kinh nghiệm: Từ thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào   thanh niên trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm tổ chức và   hoạt động Hội trong thời gian tới, đó là: Một là: Tổ chức Đoàn phải thực sự là nòng cột trong việc tham gia và định  hướng các hoạt động của Hội LHTN.  Hai là: Các chi Hội cần coi trọng tham mưu, lựa chọn người làm công tác Hội có  lòng nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết, đa dạng hoá các loại hình để phù hợp tâm lý tuổi  trẻ…  Ba là: Các chương trình kế hoạch công tác đề ra trước hết phải xuất phát từ  nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên và phù hợp với mục tiêu phát triển KT­ XH của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của Hội phải gắn  với nhiệm vụ  phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đồng thời đảm  bảo trật tự  an toàn xã hội tại từng địa bàn. Phải tập trung xây dựng các Câu lạc   bộ, đội, nhóm sở  thích thu hút tập hợp thanh niên vào sinh hoạt, xây dựng các mô   hình điểm, tổ chức rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Bốn là: Kịp thời tham mưu tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của   Cấp uỷ, Chính quyền và Hội cấp trên, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, đoàn thể  để từng bước xã hội hoá công tác thanh niên. Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2014 ­ 2019 Tiếp tục quán triệt sâu sắc , Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  huyện Lý   Nhân lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng xã lần thứ XXV và Nghị quyết số  25 của BCH TW Đảng khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công   tác thanh niên thời kì đẩy mạnh CNH­HĐH”.  Từ  những kết quả  đạt được trong  nhiệm kỳ qua và điều kiện thực tế của xã; Đại hội xác định phương hướng chung   công tác Hội và phong trào TN toàn xã nhiệm kỳ 2014­ 2019 là: I. MỤC TIÊU CHUNG Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc,   phát huy sức mạnh đoàn kết và tinh thần xung kích, tình nguyện của các tầng lớp   TN đi đầu tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo, cổ vũ   thanh niên học tập, lao động sáng tạo và làm giàu chính đáng. Nâng cao chất   lượng hoạt động của tổ chức Hội, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với  
 11. 11 nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, xây dựng tổ chức Hội vững   mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU            1. 100% Chi hội tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện Cuộc vận động   "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; tổ  chức và phối hợp thực hiện  tốt việc giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục Chỉ  thị, Nghị  quyết của   Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, cuộc vận động lớn của Hội. 2. Phấn đấu mỗi chi hội có ít nhất một loại hình CLB, tổ, đội, nhóm nâng tỷ lệ  tập hợp đoàn kết thanh niên đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 59 ­ 60%. Mỗi năm bồi dưỡng  từ 60 hội viên ưu tú  trở lên để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Tiếp tục xây dựng và  củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi hội, tổ, đội, nhóm, CLB... 100%  cán  bộ làm công tác Hội được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.  3. Hàng năm phối hợp với các ngành tổ chức 2­3 lớp tập huấn chuyển giao các  tiến bộ KHKT và vận động hội viên áp dụng tốt vào sản xuất kinh doanh.  Phối hợp  xây dựng từ 01 – 02 dự án giải quyết việc làm cho thanh niên, tư vấn học nghề và  giới thiệu việc làm cho từ 10 ­15 hội viên thanh niên.           4. Hằng năm hội LHTN xã đảm nhận ít nhất 01 công trình, các chi hội có ít   nhất 1 phần việc TN trở lên. 5. Vận động 100% cán bô, hội viên đăng ký thực hiện 3 mục tiêuDS­SK­ MT,Cuộc vận động” Tuổi trẻ  Việt nam học tập và làm theo lời Bác”và CVĐ: “  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hưởng ứng cưới theo   nếp sống văn hoá, phấn đấu không có hội viên vi phạm pháp luật và mắc các   TNXH và hoàn thành 100% chỉ  tiêu tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo   hàng năm do huyện giao. 6. Trong nhiệm kỳ bình quân mỗi chi Hội có từ  1­ 2 hội viên điển hình trong  sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập ổn định trên 80.000.000đ/năm.  7.   Tổ   chức   thực   hiện   tốt   hoạt   động   “ Tháng   thanh   niên”   và   Chiến   dịch  “Thanh niên tình nguyện” hè và Chương trình "Tình nguyện mùa Đông" hàng năm.  Động viên thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ  quân sự  và sẵn sàng lên đường  nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.  III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP. 1. Công tác tuyên truyền giáo dục: ­ Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo   lời Bác”, biểu dương những điển hình thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác. 
 12. 12 ­ Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm   lớn của Đảng, Đoàn, Hội, của quê hương đất nước; đẩy mạnh việc giáo dục Chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp, pháp luật của Nhà nước tới HVTN. ­ Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nếp sống   văn hoá; tuyên truyền động viên hội viên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp  luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 2. Thực hiện 03 Cuộc vận động lớn của Hội: 2.1. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích” .  a. Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc: ̉ ̣ ­ Đây manh th ực hiên cu ̣ ộc vận động “Tuôi tre Viêt Nam h ̉ ̉ ̣ ọc tập và làm theo   lời Bác” găn v ́ ơi viêc th ́ ̣ ực hiên cac ch ̣ ́ ương trinh, cac cuôc vân đông cua Hôi.  ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ­ Tuyên truyên vân đông ̀ ̣ ̣  hội viên, thanh niên xung kich đi đâu xây d ́ ̀ ựng nêp sông ́ ́   ́ ̀ ̃ ̣ ổ vũ và đề  cao các giá trị  truyền thống tốt đẹp   văn hoa trong gia đinh trong xa hôi; c trong quan hệ và cách sống của người Việt Nam. ­ Tạo điều kiện cho hội viên, thanh niên giữ  gìn, phát huy các giá trị  văn hoá,   thông qua đẩy mạnh các loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ ­ thể dục thể thao b. Thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật: Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật; tăng cường  hoạt động phổ  biến, tuyên truyền pháp luật  góp phần hình thành văn hóa “Sống và  làm việc theo hiến pháp và pháp luật” trong thanh niên. c. Thanh niên học tập rèn luyện, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công   nghệ: ­ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong   thanh niên về ý thức tự học và sáng tạo.Tuyên truyền  cho ĐVTN đẩy mạnh việc ứng  dụng cộng nghệ thông tin vào trong học tập và giảng dạy.  ­ Tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ thanh niên học tập. Phối hợp tuyên   truyền vận động 100% hội viên thanh niên các trường học ký cam kết và thực hiện   nghiêm túc CVĐ: “ hai không” và phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh  tích cực do Bộ giáo dục và Đào tạo phát động. Đồng thời vận động hội viên thanh  niên tích cực tham gia xây dựng quỹ: “ Khuyến học, khuyến tài” để giúp đỡ hội viên   và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. ­ Tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm theo các chuyên đề cho hội viên thanh   niên nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt chính trị, kinh tế – xã hội, QPAN, từ đó   có ý thức tự  giác học tập, rèn luyện và tiếp thu tri thức mới để  lập thân, lập   nghiệp.
 13. 13 2.2.  Cuộc   vận   động  "Thanh   niên   vì   an   sinh   xã   hội   và   bảo   vệ   môi   trường" a. Thanh niên hành động vì môi trường và phát triển bền vững: ­ Tuyên truyền để  nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của thanh niên về  công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. ­ Phối hợp với các đội TNTN của các đơn vị  trong và ngoài xã về  tổ  chức   các hoạt động tình nguyện tại địa phương.  ­ Đẩy mạnh cuộc vận động 3 mục tiêu “Dân số  – sức khoẻ – môi trường”;  Chủ động tham mưu đề  xuất với Cấp uỷ, Chính quyền đảm nhận các công trình,   phần việc thanh niên như: làm đường giao thông, phát quang đường làng, ngõ xóm,  thu gom rác thải, làm thuỷ lợi nội đồng… b. Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng: ­  Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách   nhiệm  của thanh niên, hội viên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng  đồng; phấn đấu mỗi hội viên, thanh niên có ít nhất một hoạt động tình nguyện  ­ Triển khai, tham gia thực hiện chương trình "tình nguyện mùa Đông và Xuân   tình nguyện". ­ Tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo; tổ chức tuyên  truyền, biểu dương, tôn vinh cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.             2.3. Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”. ­ Tuyên truyền, giáo dục thanh niên ý thức tự lập thân, lập nghiệp và vươn lên  trong cuộc sống; định hướng nghề  nghiệp, việc làm;  tổ  chức các hoạt động biểu   dương, khen thưởng những gương thanh niên lập nghiệp ­ Phối hợp với tổ chức Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tập huấn KHKT cho   cán bộ, hội viên. Tranh thủ các nguồn vốn cho hội viên, thanh niên vay để mở rộng  phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời xây dựng mô hình hội viên thanh niên tự  góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cũng như các mô hình thanh niên làm   kinh tế ở những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, phát triển nghề truyền thống.    ­ Hướng dẫn thanh niên lập dự án, chọn phương án hiệu quả để thanh niên liên   kết cùng sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng.                               3. Thực hiện 02 Chương trình lớn của Hội: 3.1. Chương trình "Khi tổ quốc cần". ­ Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, chống “Diễn biến  hòa bình” của các thế lực thù địch, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong 
 14. 14 thanh niên; tích cực tham gia các hoạt động vì biên giới, hải đảo; vì đồng bào và thanh   thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. ­ Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục  cho thanh niên  thực hiện tốt  luật nghĩa vụ quân sự; Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào “Đền ơn đáp   nghĩa”,  tổ  chức các hoạt động một cách thiết thực;   Thực hiện tốt công tác hậu   phương quân đội như: tổ  chức tốt lễ  đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ  trở   về  địa phương;  ­ Triển khai thực hiện tốt Chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo’’ do Đoàn  thanh niên phát động; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về  phòng chống tội   phạm và tệ nạn xã hội trong hội viên, thanh niên,  3.2. Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ  chức Hội, mở rộng mặt trận   đoàn kết, tập hợp thanh niên”. ­ Tiếp tục củng cố  nâng cao chất lượng tổ  chức cơ  sở  Hội, nâng cao chất  lượng hội viên thông qua việc duy trì nề  nếp hội họp của các chi hội. Coi trọng  công tác quản lý hội viên.Tăng cường công tác mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết  thanh niên,   ­ Thường xuyên đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt các CLB, chi hội, chú  trọng hình thức sinh hoạt chuyên đề, UB Hội LHTN xã có trách nhiệm định hướng   các nội dung sinh hoạt cho các CLB, chi hội nhằm thu hút đông đảo HVTN tham  gia, qua đó tổ chức Hội theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu hội viên ưu tú để tổ chức  Đoàn xem xét kết nạp. ­ Tăng cường củng cố, phát triển tổ  chức các chi hội, hội viên và công tác  đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng đa dạng về  loại hình, phong phú về  đội  hình hoạt động. Duy trì nghiêm túc chế  độ  hội họp của  Ủy ban Hội từ  xã xuống  các chi hội, Câu lạc bộ.      ­ Chú trọng công tác tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán   bộ Hội từ xã tới chi hội, các Câu lạc bộ, duy trì nghiêm chế độ họp Uỷ ban Hội.   4. Công tác chỉ đạo: ­ Tăng cường hướng dẫn chi hội và chủ  động tổ  chức xây dựng các mô hình  mang tính định hướng đồng thời bám sát mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ để  triển khai các nhiệm vụ công tác. ­ Làm tốt công tác tham mưu tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Cấp   uỷ, Chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, đoàn thể với công tác Hội và   phong trào thanh niên.
 15. 15 ­ Phát huy vai trò nòng cốt của tổ  chức Đoàn trong việc tổ  chức các  hoạt động nhằm tập hợp thu hút thanh niên vào tổ  chức Hội. Thực hiện nghiêm  túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, trí  tuệ của tập thể, năng lực của từng cá nhân trong mọi hoạt động. ­ Làm tốt công tác kiểm tra, coi trọng việc tổng kết rút kinh nghiệm phát  hiện nhân tố  điển hình để  nhân ra diện rộng trong tổ  chức các hoạt động, các  phong trào. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán  bộ Hội. ­ Cụ  thể  hóa các chương trình, các mặt công tác, các cuộc vận động bằng   những hoạt động thiết thực trong từng thời gian, thời điểm cụ thể; tăng cường chỉ  đạo trực tiếp đối với địa bàn, lĩnh vực đặc thù; nhân rộng những mô hình có hiệu quả.       Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Nhân Khang nhiệm kỳ  2014 ­ 2019, Đại   hội của niềm tin và sức trẻ, Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của   tuổi trẻ Nhân Khang  nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ  đã lựa chọn   góp phần thực hiện thành công sự  nghiệp CNH ­ HĐH đất nước. Với tinh thần  đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, phát huy   những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ  qua, Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ,  HVTN toàn xã, nguyện tiếp bước các thế  hệ  đi trước, nắm bắt thời cơ, vận hội,   quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, hoàn thành  xuất sắc Nghị  quyết Đại hội đề  ra, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ  và  nhân dân xã nhà.                                                           UỶ BAN HỘI LHTN XàNHÂN KHANG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản