Bệnh vàng da - Nguyên nhân và cách điều trị

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
128
lượt xem
10
download

Bệnh vàng da - Nguyên nhân và cách điều trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh vàng da có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn. Vàng da sinh lý không phải là bệnh, nhưng lại là một rối loạn bên trong cơ thể với quá nhiều sắc tố da cam – một hợp chất trong máu được tạo ra vì sự phá vỡ của hê-mô-glo-bin từ hồng cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh vàng da - Nguyên nhân và cách điều trị

  1. B nh vàng da - Nguyên nhân và cách i u tr B nh vàng da có th x y ra tr sơ sinh, tr nh và ngư i l n. Vàng da sinh lý không ph i là b nh, nhưng l i là m t r i lo n bên trong cơ th v i quá nhi u s c t da cam – m t h p ch t trong máu ư c t o ra vì s phá v c a hê-mô-glo-bin t h ng c u. S c t da cam th a làm cho da, m t và màng nh y trong mi ng chuy n sang màu vàng nh t. Vàng da sinh lý thư ng ph bi n tr m i sinh và thư ng t bi n m t mà không c n i u tr . Trong trư ng h p tr b n ng hơn, ch ng vàng da c n ư c i u tr b ng thu c và chi u ánh sáng c bi t t i b nh vi n lo i b giúp lo i b bilirubin cho n khi gan làm vi c hoàn ch nh. Tuy nhiên, iv i ngư i trư ng thành, nh ng tri u ch ng v b nh vàng
  2. da có th cho bi t gan ã b t n h i. N u không ư c i u tr t n g c có th d n n suy gan. Các b nh lý v gan thư ng là nguyên nhân gây vàng da Nguyên nhân c a b nh vàng da M t vài y u t gây nên b nh vàng da, bao g m: + S t c ngh n ng m t, thư ng là vì m t kh i u hay s i m t.
  3. + B nh viêm gan. + H p ng m t (do s thu h p c a ng d n m t). + B nh xơ gan. + Ung thư tuy n t y. + Thi u máu n gan. + R i lo n b m sinh liên quan n s c t da cam. + B nh s t rét (nhi m trùng có th phá h y h ng c u). Làm th nào ch n oán b nh vàng da? Khám s c kh e cũng như theo dõi b i bác sĩ có th
  4. ch n oán s m b nh vàng da. Tuy nhiên, b i vì r i lo n s c t da có th có nhi u nguyên nhân nên bác sĩ s s p x p theo th t m t ho c nhi u cu c ki m tra s c kh e cho ngư i trư ng thành như sau: + Huy t thanh s c t da cam: xét nghi m o t p trung c a s c t da cam trong máu. + T ng lư ng máu: xét nghi m máu nh m cung c p thông tin v thành ph n c a máu bao g m h ng c u, b ch c u và ti u c u. + Th i gian máu ông: xét nghi m máu nh m d li u kh năng ông máu. + Siêu âm b ng: siêu âm b ng s d ng sóng siêu âm t n s cao nh m cho ra m t hình nh g i là th bi u di n âm thanh.
  5. + Sinh thi t gan: m t m u nh c a mô gan ư c ra phân tích trong phòng thí nghi m. Làm th nào i u tr b nh vàng da? Vì b nh vàng da là m t tri u ch ng mà không ph i là m t lo i b nh c th nên phương pháp i u tr b nh vàng da ph thu c vào nguyên nhân gây nên nó. B nh này có th ư c gi i h n t vi c c t b s i m t ho c nh ng kh i u, dùng thu c kháng sinh i u tr nhi m trùng, ghép gan i v i vài trư ng h p gan b hư h i n ng. Tuy nhiên, i v i các trư ng h p xơ gan và viêm gan mãn tính thì b nh vàng da có th s kéo dài cũng như hay tái phát tr l i sau khi ã ư c i u tr .
Đồng bộ tài khoản