Biên bản bàn giao tài sản công cụ

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
2.106
lượt xem
282
download

Biên bản bàn giao tài sản công cụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Biên bản bàn giao tài sản công cụ" nhằm giúp bạn biết được cách soạn một biên bản bàn giao tài sản công cụ khi mình muốn bàn giao lại cho người khác. Đến với tài liệu để có mẫu bàn giao rõ ràng và hoàn chỉnh nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao tài sản công cụ

  1. Mã tài liệu: NS – 09 – BM04 QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Lý do bàn giao................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau: Stt Mã tài sản, Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạng công cụ Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./. Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý
Đồng bộ tài khoản