intTypePromotion=1

Biên bản bàn giao công cụ tài sản

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.307
lượt xem
255
download

Biên bản bàn giao công cụ tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Biên bản bàn giao công cụ tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao công cụ tài sản

  1. Mã tài liệu: NS – 03 – BM04 QUI TRÌNH THỬ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG CỤ, TÀI SẢN - Căn cứ: quyết định tiếp nhận số……………..của giám đốc điều hành công ty ngày………….. - Căn cứ đề xuất của Trưởng bộ phận - Phòng NS tiến hành bàn giao các công cụ, tài sản cho nhân viên như sau: Stt Loại tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng 1 Máy vi tính 2 Line điện thoại 3 Máy in 4 Máy tính cá nhân 5 Đồng phục 6 VPP…. 7 8 9 - Hai bên đã bàn giao đầy đủ các loại công cụ, tài sản theo số lượng trên. - Biên bản được lập vào lúc……..giờ, ngày……………tại. Phòng NS Quản lý Người nhận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2