Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
687
lượt xem
111
download

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM Mã số :................................................................................................... Tên KH/NCC :........................................................................................ Địa chỉ :................................................................................................. Mã số thuế :.......................Tài khoản :.................................................. Nơi mở :................................................................................................. Tài khoản :............................................................................................. STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn  vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản