intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

734
lượt xem
112
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM Mã số :................................................................................................... Tên KH/NCC :........................................................................................ Địa chỉ :................................................................................................. Mã số thuế :.......................Tài khoản :.................................................. Nơi mở :................................................................................................. Tài khoản :............................................................................................. STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn  vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2