Báo cáo công nợ đầu năm

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Báo cáo công nợ đầu năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM Mã số : ......................................................................................... Tên KH/NCC : ............................................................................... Địa chỉ : ....................................................................................... Mã số thuế :.......................Tài khoản : .......................................... Nơi mở : ....................................................................................... Tài khoản : ................................................................................... STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo công nợ đầu năm

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM Mã số : ......................................................................................... Tên KH/NCC : ............................................................................... Địa chỉ : ....................................................................................... Mã số thuế :.......................Tài khoản : .......................................... Nơi mở : ....................................................................................... Tài khoản : ................................................................................... STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản