BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
216
lượt xem
36
download

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 16 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Năm.................... STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính 4 Số lượng Số tiền 1 .................. .................. 2 1. Phải trả trong nội bộ 3 5 6 2. Phải trả ngoài đơn vị .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 16 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Năm.................... STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn Số lượng Số tiền vị tính 1 2 3 4 5 6 1. Phải trả trong nội bộ .................. .................. 2. Phải trả ngoài đơn vị .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản