BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
405
lượt xem
43
download

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 15 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU Năm.................... STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính 4 Số lượng Số tiền 1 .................. .................. 2 1. Phải thu về vốn dự trữ 3 5 6 2. Phải thu khác .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 15 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU Năm.................... STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn Số lượng Số tiền vị tính 1 2 3 4 5 6 1. Phải thu về vốn dự trữ .................. .................. 2. Phải thu khác .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản