intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Phụ lục 15"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
219
lượt xem
13
download

BIỂU MẪU " BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Phụ lục 15"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ theo Phụ lục 15 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Phụ lục 15"

  1. Phụ lục 15. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:....VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ: Trong đó 1 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ 2 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2