Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
570
lượt xem
56
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỒN KHO ĐẦU NĂM Kho :............................................................................................... STT Tên Số lượng Số tiền Loại: Cộng loại Cộng kho Note : Group by Stock
Đồng bộ tài khoản