Biểu mẫu: "Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
473
lượt xem
38
download

Biểu mẫu: "Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm……. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở 1 ­ Địa chỉ nhà (ghi rõ địa chỉ, cả tầng nhà)......................................................... 2 ­ Loại nhà (nhà phố, số tầng)............................................................................ 3 ­ Cấp, hạng nhà................................................................................................ 4 ­ Diện tích sử dụng......................................................................................m2 Trong đó: diện tích ở………..m2, diện tích phụ...............................................m2 5 ­ Giá nhà ở xây dựng mới.................................................................................. 6 ­ Tỷ lệ chất lượng (TLCL) còn lại của nhà ở : a) Theo phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật : Tỷ lệ giá trị của  ST Kết cấu  Hiện  Tỉ lệ chất  kết cấu so với  Ghi chú T chính trạng lượng còn lại tổng giá trị của  nhà 1 2 3 4 5 6 7 8 TLCL còn lại của nhà ở :……….% b) Theo phương pháp thống kê – kinh nghiệm TLCL còn lại của nhà ở........ ................................% 6.1 ­ Kiến nghị của bộ phận kỹ thuật TLCL còn lại của nhà ở........................ ................................% 6.2 ­ Kiến nghị của bộ phận kiểm tra TLCL còn lại của nhà ở........................ ................................% 6.3 ­ Kiến nghị của Hôi đồng bán nhà ở TLCL còn lại của nhà ở.................... ................................% 7 – Giá trị còn lại của nhà (Mục x Mục 6.3)..........................................................
  2. ghi bằng chữ:................ Bộ phận kỹ thuật Bộ phận tính giá Bộ phận kiểm tra TM. Hội  đồng bán  nhà ở 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ (TỈNH)……………           Tôi……Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh). . - Căn cứ  Pháp lệnh Hợp  đồng dân sự  đã   được Nhà nước CHXHCNVN  công bố ngày……tháng…..năm….. - Căn cứ  Nghị   định số……..ngày……tháng……năm…….của Hội  đồng  Bộ trưởng nước CHXHCNVN về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước. - Căn cứ bản qui định về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư  nhân tại thành phố (tỉnh)......................................................................................... CHỨNG NHẬN Hợp đồng mua bán nhượng sở hữu nhà trên đây thực hiện bởi: BÊN BÁN             Ông:.........................................................................................................             Bà:............................................................................................................             Bản hợp đồng trên đây đã bán đứt căn nhà số…đường (xóm, ấp)…… phường (xã) ………………..quận (huyện, thị  xã)………..thuộc sở  hữu của  ông bà theo các  chứng từ sở hữu đã xuất trình trước mặt tôi cho: BÊN MUA           Ông:..............................................................................................................           Bà:................................................................................................................           Đã đồng ý mua đứt căn nhà nói trên.           Mọi bàn bạc, thảo luận về các điều kiện mua bán giữa hai bên đã diễn ra  trước khi ký hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên ký tên   dưới đây. Hôm nay hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng này dưới hình thức Công  chứng thư theo nguyện vọng của hai bên và theo pháp luật đã quy định.          Từ sau khi ký hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ và đăng bộ hai  bên phải thực hiện ngay theo luật định để bên B trọn quyền sở hữu.
  3.          Hai bên đã đọc lại toàn bộ bản hợp đồng và đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa   vụ của hai bên và đã ký tên, lăn tay trước mặt tôi trong tình trạng tỉnh táo, sáng  suốt.          Hai bên có đủ năng lực hành vi. Ngày…….tháng…….năm……..                                                                               CÔNG CHỨNG VIÊN Số:………… Quyển:…….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản