intTypePromotion=3

Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác

Chia sẻ: Nguyễn Văn Cường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
365
lượt xem
35
download

Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Đơn xin xác nhận công tác" nhằm giúp bạn nắm được một số nội dung trong soạn thảo một mẫu văn bản sao cho đầy đủ và hợp lý, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác

  1. QTNS­BM1 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­ oOo ­­­­­­­­­ ......., ngày        tháng      năm 201…   ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC Họ tên (ghi chữ in hoa): .................................................................................................. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................... Địa chỉ tạm trú: ............................................................................................................... Số CMND:.......................... Ngày cấp:..........................Nơi cấp:……………………. Số điện thoại nhà:...........................................Số ĐTDĐ: .............................................. Hiện đang làm việc tại:................................................................................................... Chức danh/chức vụ:......................................................................................................... Địa chỉ cơ quan: .............................................................................................................. Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................... Ngày vào làm việc:.......................................................................................................... ................................................................................................................................................. Lý do xác nhận công tác:................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự  thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu   mọi trách nhiệm trước pháp luật. Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI (Ký và ghi rõ họ tên)  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản