intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước)

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

22
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước) dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước)

  1. Tên đơn vị:………….. Mẫu biểu số 26 Chương:.................... DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM... (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp) Đơn vị: Triệu đồng QĐ đầu tư ban đầu Lũy kế hoặc vốn đã QĐ đầu Kế bố trí Dự kiến tư điều Thực hoạch Năm ... đến hết kế chỉnh hiện năm (năm kế hoạch đã năm... Ghi chú trung hiện hoạch năm … được (năm hạn 5 hành) năm… (năm kế Thủ trước) năm … (năm hoạch) tướng hiện Chính hành) phủ giao KH các năm Tổng số (tất cả Trong Ước TMĐT các đó Kế thực nguồn NSTW hoạch Số vốn hiện vốn) năm kéo dài năm … hiện các năm (năm hành trước Tổng số hiện Trong được sang (tất cả Trong Danh hành) Địa Năng Thời đó: giao năm các đó: TT mục dự (*) điểm XD lực thiết gian NSTW hiện nguồn NSTW án kế KC-HT hành vốn) Giải (nếu có) ngân từ Trong 1/1/năm Trong đó: Số … (năm đó NSTW quyết hiện định; hành) ngày, đến Th tháng, Tổng số 30/6/nă u Tổng số Trong (tất cả hồi năm m… (tất cả đó: các cá ban (năm các NSTW nguồn Tổng số Tổng số c hành hiện nguồn vốn) Thu Tổng số Trong Tổng số Trong (tất cả Trong Tổng số Trong (tất cả Trong hành) kh vốn) hồi (tất cả (tất cả (tất cả (*) các đó: đó: các đó: đó: các đó: oả Tổng số khoản các NSTW các NSTW nguồn NSTW các NSTW nguồn NSTW Tổng số n Thanh vốn nguồn nguồn vốn) nguồn vốn) vố toán nợ ứng vốn) vốn) vốn) n XDCB trước ứn NSTW g trư ớc NS T W A B 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 TỔNG SỐ A CÁC
  2. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Chương trình mục I tiêu quốc gia …. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 1 Dự án... … ……. THỰC HIỆN DỰ ÁN Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử (1) dụng trước ngày 31/12/năm … (năm hiện hành) Dự án a nhóm A 1 Dự án… 2 Dự án... … ………… Dự án b nhóm B 1 Dự án…. … …. Dự án c nhóm C 1 Dự án… … ……….. Các dự án dự kiến (2) hoàn thành năm… (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … …………… Các dự án chuyển tiếp hoàn thành (3) sau năm… (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … ……………
  3. Các dự án khởi công (4) mới năm…. (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … …………… Chương trình mục II tiêu quốc gia ……. PHÂN LOẠI … NHƯ I CÁC CHƯƠNG B TRÌNH MỤC TIÊU Chương I trình ….. PHÂN LOẠI … NHƯ MỤC I PHẦN A Chương II trình……….. Ghi chú: (*) Bao gồm số vốn đầu tư các năm trước kéo dài sang năm... (năm hiện hành) (nếu có) …., ngày ... tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2