Mẫu quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
234
lượt xem
25
download

Mẫu quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm

  1. hụ lục số 6 - Biểu số 53 quyết toán chi đầu t XDCB các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu t năm hiện hành và dự toán năm (Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp tr ên) Đ ơn vị: Triệu đồng Đã Kế hoạch Quyết Giá trị Tổng năm toán năm thanh khối toán ............ ......... dự từ khởi Chia Chia toán công theo theo được đến ngu ồn ngu ồn Năng duyệ vốn vốn Thời gian KC-HT lực thiết t Tr.đó: Tr.đó: kế Thanh Thanh T.đó: toán KL toán KL lượng T.đó: H.động thực các năm các năm H.động theo hiện từ trước trước K3 -Đ8 theo K3 - chuyển chuyển khởi Vốn Vốn Đ8 Luật Luật công sang sang Vốn ngoài trong NSNN trong NSNN đến Tổng số Tổng số 200,,, 200,,, nước nước Vốn ngoài nước (1) (1) nước 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  2. …..., Ngày …. tháng ….. năm ….... TM Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản