intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Phụ lục số 8"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
290
lượt xem
21
download

BIỂU MẪU "Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Phụ lục số 8"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản đánh giá giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Phụ lục số 8 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Phụ lục số 8"

  1. Phụ lục số 8. Bản đánh giá giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (tuần, tháng, năm) Tên Công ty quản lý quỹ Tên Ngân hàng giám sát Tên Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: Xác định giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (tối thiểu một tuần một lần) Tên Giá thị Thay đổi Giá trị tài Giá trị tài Chênh lệch của Quỹ/ trường cuối giá thị sản ròng sản ròng giá thị trường Trong vòng một Công kỳ của trường của trên một chứng chỉ quỹ năm gần nhất ty chứng chỉ chứng chỉ quỹ/công chứng chỉ /cổ phiếu so với Giá cao Giá đầu quỹ/cổ quỹ/cổ ty đầu tư quỹ/cổ Giá trị tài sản nhất thấp tư phiếu công phiếu so chứng phiếu ròng trên một (VND) nhất chứn ty đầu tư với kỳ khoán chứng chỉ quỹ (VND) g chứng trước /cổ phiếu (%) khoán khoán (VND) 1 2 (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2