Biểu mẫu " Kế hoạch điều động cán bộ coi thi"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
495
lượt xem
42
download

Biểu mẫu " Kế hoạch điều động cán bộ coi thi"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Kế hoạch điều động cán bộ coi thi và giám sát kết thúc học phần"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Kế hoạch điều động cán bộ coi thi"

  1. Phụ lục 5: Mẫu văn bản điều động cán bộ coi thi và giám sát thi của Phòng Quản lý Đào tạo KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI VÀ GIÁM SÁT KẾT THÚC HỌC PHẦN 1. Cán bộ coi thi Số Phân công số lượng cán bộ coi thi cho các đơn Khoa, Số lượn vị Bộ lượng g cán Ghi Ngày thi Giờ thi Môn thi môn tổ phòng bộ chú chức Tên Tên Tên Tên Tên Tên Tên Tên Tên thi coi ĐV ĐV ĐV ĐV ĐV ĐV ĐV ĐV ĐV thi thi Buổi sáng Ca 1: Từ ...giờ ngày: Ca 2: Từ ...giờ Buổi chiều Ca 1: Từ ...giờ ngày: Ca 2: Từ ...giờ 2. Cán bộ giám sát thi - Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng: - Khoa, Bộ môn tổ chức thi: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG Người lập kế hoạch
Đồng bộ tài khoản