Biểu mẫu"Lý lịch cá nhân"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.852
lượt xem
87
download

Biểu mẫu"Lý lịch cá nhân"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Lý lịch cá nhân"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ảnh  LÝ LỊCH CÁ NHÂN 4x6 cm (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố  (Chụp  chưa  nước ngoài) quá 6  tháng) Họ và tên:........................Giới tính :......... Ngày, tháng, năm sinh : ............................ Nơi sinh : ........................................................................................ Dân tộc :..............................Quốc tịch :........................................... Nghề nghiệp : ................................................................................. Nơi công tác : ................................................................................. Quê quán :  ............................................................................... Nơi cư trú : ...................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế................. Số.................................................................................................... Nơi cấp :.......................................................................................... Ngày, tháng, năm cấp :................................................................... HOÀN CẢNH CÁ NHÂN 1. Đã làm gì, ở đâu từ năm 15 tuổi đến nay :.................................. ........................................................................................................ 2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (nếu đã từng kết hôn thì ghi  rõ họ tên, nơi cư trú của người đã kết hôn trước đây, lý do chấm  dứt hôn nhân) ........................................................................................................ ........................................................................................................ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 1
  2. 1. Cha, mẹ (4) (họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch,  quê quán, nơi cư trú) : ........................................................................................................ ........................................................................................................ 2. Anh chị em ruột (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của  từng người) : ........................................................................................................ ........................................................................................................ Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu  trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Làm tại............, ngày...........tháng...........năm  ................. Người khai (Ký, ghi rõ họ tên và  đóng dấu) 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản