intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Áp dụng Hiệp định hoạt động vân tải quốc tế cảng biển "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

299
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với hãng vận tải nước ngoài có hoạt động vân tải quốc tế giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài theo Mẫu số: 01- 2/CUOC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Áp dụng Hiệp định hoạt động vân tải quốc tế cảng biển "

  1. Mẫu số: 01- 2/CUOC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với hãng vận tải nước ngoài có hoạt động vân tải quốc tế giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài 1. Đối tượng được miễn, giảm thuế theo Hiệp định: ị 1.1. Tên đầy đủ:......................................................................................................................... Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp............................................. 1.2. Tên sử dụng trong giao dịch……………………………………………………………… 1.3.a Địa chỉ tại Việt Nam: ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:……………………….... Số fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.3.b. Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên) …..................................... …………………………………………………………………………………………….. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.4. Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có): .............. ....................................................................... 1.5. Địa chỉ tại Nước ký kết: ………………………………………………………………….. Số điện thoại:……………………….... Số fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.6. Mã số thuế tại Nước ký k ết (nếu có) ………....................................................................... 2. Đại diện được uỷ quyền: ề 2.1. Tên đầy đủ:......................................................................................................................... A. CMND A A. Hộ chiếu ế B. Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... 2.2. Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số fax:............................... E-mail:........................................... 2.3. Mã số thuế (nếu có):.......................................................................................... nếu không có nêu lí do: 2.4. Giấy uỷ quyền số: ngày 2.5. Tư cách pháp lý
  2. 3. Tài liệu gửi kèm: 3.1 Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước nơi hãng tàu nước ngoài cư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định; ị 3.2. Bản sao: đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp. ấ 3.3 Các Tài liệu chứng minh doanh nghiệp điều hành trực tiếp tàu. Tài liệu này có thể là một trong các tài liệu sau: + Bản sao Giấy đăng ký sở hữu tàu; ữ + Bản sao Hợp đồng thuê tàu (trường hợp doanh nghiệp đi thuê hoặc được trao quyền sử dụng); ụ + Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cảng vụ Giấy phép khai thác tàu định tuyến; ế + Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cảng vụ giấy phép tàu vào cảng ả + Bản chính giấy xác nhận của cảng vụ về các tàu của hãng vào cảng Việt Nam + Các tài liệu khác ệ Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này./. ................, ngày.........tháng .........năm …..... NGƯỜI THÔNG BÁO Ký, ghi rõ họ tên tên, đóng dấu (nếu có) Ghi chú: 1. Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp. 2. Trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần 1 của Thông báo này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2