intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
484
lượt xem
102
download

BIỂU MẪU " THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất chuyền quyền thuê nhà, quyền sử dụng đất theo Mẫu số: 03 – 3/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT"

  1. Mẫu số: 03 – 3/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Phụ lục 14/6/2007 của Bộ Tài chính) THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm .... Người nộp thuế..................................………………………………….. Mã số thuế:......................................…………………………………… Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền Doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, 1 chuyển quyền thuê đất Chi phí từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, 2 chuyển quyền thuê đất Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, 3 chuyển quyền thuê đất (3)=(1)-(2) Số lỗ từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển 4 quyền thuê đất từ những năm trước được chuyển Thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền 5 sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (5)=(3)-(4) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động 6 chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo thuế suất 28% (6)=(5)x28% 7 Thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN (7)=(5)-(6) Tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí (tỷ lệ %) (8)=(7): 8 (2) Thuế thu nhập bổ sung từ chuyển quyền sử dụng 9 đất, chuyển quyền thuê đất theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần (Chi tiết) Tổng số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động 10 chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (10)=(6)+(9) ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2