Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
258
lượt xem
16
download

Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất" dành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1. Tên tổ chức: ..................................................................................................................       .......................................................................................................................... 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ..................................................................................................................       .......................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................       .......................................................................................................................... 4. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................       ...........................................................Điện thoại:............................................. 5. Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):        ............................................................................................................................. ................................................................................................................................ a) Địa điểm: b) Diện tích (m2) : c) Thời hạn giao đất (năm) : d) Mục đích sử dụng : 6. Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất : ...................................................... a) Thời hạn thuê đất (năm) :       
  2. ............................................................................................................................. ................................................................................................................................ b) Phương thức trả tiền thuê đất : c) Đề nghị khác: 7. Cam kết : - Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn; - Các cam kết khác (nếu có): .................................................................................................................. ..................................................................................................................                                                                Đại diện tổ chức xin thuê đất     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản