MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
4
download

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đăng ký thuế đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .......................................................................................... 1. Tên tổ chức:............................................................................................................ ....................................................................................................................................... 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..................... ....................................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................... ..................................................................Điện thoại:................................................. 5. Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm): ....................................................................................................................................... a) Địa điểm:................................................................................................................ b) Diện tích (m2):........................................................................................................ c) Thời hạn giao đất (năm):....................................................................................... d) Mục đích sử dụng: 6. Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:................................................................ a) Thời hạn thuê đất (năm):....................................................................................... ....................................................................................................................................... b) Phương thức trả tiền thuê đất:.............................................................................. c) Đề nghị khác:......................................................................................................... 7. Cam kết: - Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn; - Các cam kết khác (nếu có):.................................................................................. Đại diện tổ chức xin thuê đ ất (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản