Tờ khai đăng ký thuế đất

Chia sẻ: Nguyen Van Hue | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
127
lượt xem
7
download

Tờ khai đăng ký thuế đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai đăng ký thuế đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai đăng ký thuế đất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .......................................................................................... 1. Tên tổ chức:............................................................................................................ ....................................................................................................................................... 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..................... ....................................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................... ..................................................................Điện thoại:................................................. 5. Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm): ....................................................................................................................................... a) Địa điểm:................................................................................................................ b) Diện tích (m2):........................................................................................................ c) Thời hạn giao đất (năm):....................................................................................... d) Mục đích sử dụng: 6. Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:................................................................ a) Thời hạn thuê đất (năm):....................................................................................... ....................................................................................................................................... b) Phương thức trả tiền thuê đất:.............................................................................. c) Đề nghị khác:......................................................................................................... 7. Cam kết: - Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn; - Các cam kết khác (nếu có):.................................................................................. Đại diện tổ chức xin thuê đ ất (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản