Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU '"TỜ KHAI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1.855
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Tờ khai quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ BHXH (DÙNG CHO CHẾ ĐỘ TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU '"TỜ KHAI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH "

  1. Mẫu số 04G-HSB (DÙNG CHO CHẾ ĐỘ TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số sổ BHXH: ..................... QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH Họ và tên: ............................................................................ Nam (nữ) .................. Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................ Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:............................................................. Cơ quan, đơn vị: ..................................................................................................... Thường trú tại: ........................................................................................................ Chết ngày........................ ngày ............ tháng ............. năm I/ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH Thời gian Mức đóng BHXH Từ Đến Chức danh nghề nghiệp, đóng BHXH Tháng tháng cấp bậc, chức vụ; Năm Tháng Tiền lương, Phụ cấp Năm năm Cơ quan, đơn vị tiền công Cv tn Hsbl
  2. II/ CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT MỘT LẦN 1- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần: 2- Chế độ được hưởng: - Thời gian đóng BHXH tính đến ngày. . . . tháng. . . năm . . . . bằng. . . .năm . . . .tháng
  3. - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính trợ cấp :......................................đồng - Số tháng tính hưởng trợ cấp tuất một lần (1): Số năm x 1,5 tháng = ................... tháng Trợ cấp Tuất một lần: . . . . . . . . . đồng x . . . . .tháng = . . …… .................đồng Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CÁN BỘ TRƯỞNG PHÒNG ............., ngày .........tháng .........năm.......... XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu) Ghi chú: - (1) Trường hợp thời gian đóng BHXH nhỏ hơn 2 năm thì số tháng tính hưởng trợ cấp bằng 3 tháng (do quy định của chính sách mức thấp nhất bằng 3 tháng bình quân tiền lương, tiền công). - Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đóng dấu giáp lai.
  4. Mẫu số 04E-HSB (DÙNG CHO CHẾ ĐỘ TUẤT HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số sổ BHXH: ..................... QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH Họ và tên: ............................................................................ Nam (nữ) .................. Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................ Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:............................................................. Cơ quan, đơn vị: ..................................................................................................... Thường trú tại: ........................................................................................................ Chết ngày........................ ngày ............ tháng ............. năm I/ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH Thời gian Mức đóng BHXH Từ Đến Chức danh nghề nghiệp, đóng BHXH Tháng tháng cấp bậc, chức vụ; Năm Tháng Tiền lương, Phụ cấp Năm năm Cơ quan, đơn vị tiền công Cv tn Hsbl
  5. II/ CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT HÀNG THÁNG 1. Thời gian đóng BHXH tính đến ngày. . . . . tháng. . . năm . . . . bằng. . . .năm ……..tháng 2. Những người có tên dưới đây được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng: 1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . năm . . . là . . . … 2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sinh ngày . . . tháng . . năm . . . là . . . . . . 3/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . năm . . . là . . . . . . 4/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . năm . . là . . . . . . 3. Ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . được nhận tiền tuất hàng tháng: a. Định suất cơ bản: . . . . . . . . . . ....x . . . . . . . . . . đồng = .. . . . . . ......đồng b. Định suất nuôi dưỡng: . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . đồng = . . . . . . . . . đồng Tổng số tiền trợ cấp (a+b): . . . . . . . . . . . . ......đồng (Số tiền bằng chữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Được hưởng từ ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
  6. Nơi nhận trợ cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… CÁN BỘ TRƯỞNG PHÒNG ............., ngày .........tháng .........năm.......... XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu) - Ghi chú: Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đóng dấu giáp lai.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2