Biểu mẫu: "Tờ khai thuế giá trị gia tăng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
999
lượt xem
191
download

Biểu mẫu: "Tờ khai thuế giá trị gia tăng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Tờ khai thuế giá trị gia tăng" dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Tờ khai thuế giá trị gia tăng"

  1. TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Tháng......Năm....... (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Tên cơ sở:..................................................................................... Địa chỉ:......................................................................................... Mã số: STT Chỉ tiêu khai thuế Doanh số (Chư có thuế  Thuế GTGT GTGT) Số tiền thuế phải nộp (ghi bằng chữ) : Tôi xin cam đoan số liệu trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật Nơi gửi tờ khai: Ngày ......... tháng ........ năm........ Cơ quan thuế: T/M cơ sở
  2. 2 Địa chỉ:
Đồng bộ tài khoản