intTypePromotion=1

BSC phòng Tài chính - Kế Toán

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:42

0
52
lượt xem
9
download

BSC phòng Tài chính - Kế Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BSC phòng Tài chính - Kế Toán gồm các mục tiêu nhằm giảm chi phí tồn kho, giảm chi phí mua hàng, hoàn thành báo cáo tài chính chính xác và đúng hạn... Để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BSC phòng Tài chính - Kế Toán

Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo  các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại
        Phần 1: Đăng ký mục tiêu              
  1   2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12
Mục tiêu chung của doanh nghiệp Mục tiêu của bộ phận Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú
2012 ĐVT
Tài chính 30% F4 Giảm chi phí tồn kho   Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng 80.00% 0.00%      150.00  %   A  Năm  
    0%       0.0%          
Nội bộ 30% I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư 30% Giảm chi phí mua hàng Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu   0.00%        95.00 %  A  Tháng  
    30%       0.0%          
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý   Nâng cao năng lực quản lý của phòng Tỷ lệ vị trí cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm   0.0%          1.00 %  A  Năm  
Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý   0.0%          1.00 %  B  Quý  
L6 Xây dựng chuẩn năng lực   Xây dựng chuẩn năng lực của phòng 100% các vị trí có chuẩn năng lực đúng thời hạn   0.0% 30/06 %  A  Năm  
      Mục tiêu đào tạo nhân sự Số ngày đào tạo nhân sự                10 Ngày  A  Năm  
    0%       0.0%          
CÁC MỤC TIÊU THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ              
          Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)                
          Các chi số tài chính                
          Chi tiêu dòng tiền Tỷ lệ thanh toán nhanh              
          Độ chính xác trong dự báo ngân sách Tỷ lệ dự báo ngân sách so thực tế phát sinh              
          Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu                

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu BSC phòng Tài chính - Kế Toán, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2