Các cơ quan Chính Phủ của Mỹ liên quan đến các chính sách thương mại.

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
12
download

Các cơ quan Chính Phủ của Mỹ liên quan đến các chính sách thương mại.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan hành pháp của Tổng thống và các cơ quan lập pháp của Quốc hội là những người thiết kế ra các đường lối và chính sách có vai trò chủ chốt trong việc quản lý mọi hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các cơ quan Chính Phủ của Mỹ liên quan đến các chính sách thương mại.

  1. Cơ quan hành pháp của Tổng thống và các cơ quan lập pháp của Quốc hội là những người thiết kế ra các đường lối và chính sách có vai trò chủ chốt trong việc quản lý mọi hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ. Các cơ quan sau đây được giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực : Văn phòng Tổng Thống (Nhà trắng) có : (nháy chuột vào địa chỉ Internet để vào website). 1. Hội đồng cố vấn của Tổng Thống về kinh tế cố vấn cho TTg Hoa Kỳ các vấn đề liên quan đến kinh tế. 2. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ : chuyên giúp TTg trong vấn đề đàm phán thương mại với nước ngoài. Các bộ ngành: 3. Bộ Nông nghiệp Department of Agriculture (USDA) ; Phụ trách về các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ, đưa ra các biện pháp bảo hộ nông sản Hoa Kỳ, lập các chương trình nông nghiệp, an toàn thực phẩm, bảo vệ giống cây con, tín dụng nông nghiệp. 4. Bộ Thương mại Department of Commerce (DOC) : thực hiện các cam kết thương mại quốc tế của Hoa Kỳ, quản lý các chính sách thương mại quốc tế và quốc nội, kiểm soát các chính sách xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, thống kê và cung cấp thông tin về thương mại, xúc tiến thương mại, cung cấp dịch vụ thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong buôn bán quốc tế, đo lường, bằng sáng chế phát minh, bản quyền tác giả, đo lường, khí tượng thuỷ văn . 5. Bộ Quốc Phòng Department of Defense (DOD) : kiểm soát xuất nhập khẩu vũ khí đạn dược. 6. Bộ Giáo dục Department of Education: trao đổi giáo dục quốc tế. 7. Bộ Năng lượng Department of Energy: quản lý các chính sách về hạt nhân, môi trường. 8. Bộ Y tế Department of Health and Human Services (HHS): quản lý các chính sách y tế và sức khoẻ toàn dân, an toàn thực phẩm, an toàn tiêu dùng, vệ sinh dịch tễ, bảo vệ động thực vật. 9. Bộ Nhà ở và phát triển nông thôn Department of Housing and Urban Development (HUD) 10 Bộ Nội Vụ Department of the Interior (DOI): bảo vệ các loài động thực vật hoang dã. 11 Bộ Tư Pháp Department of Justice (DOJ): bảo đảm tính thực thi của pháp luật. 12 Bộ Lao động Department of Labor (DOL): bảo đảm vấn đề an toàn lao động và quản lý nhân lực quốc gia. 13 Bộ Ngoại giao Department of State (DOS): kiểm soát xuất khẩu vũ khí, công nghệ cao, lãnh sự và các chính sách đối ngoại, viện trợ nước ngoài. 14. Bộ Giao thông vận tải Department of Transportation (DOT): đảm bảo an toàn giao thông, hàng siêu trường siêu trọng. 15. Bộ Tài chính Department of the Treasury: hoạch định và giám sát các chính sách tài chính, các chính sách hải quan, thuế, kiểm soát tài sản nước ngoài, buôn bán rượu bia và thuốc lá. Chức năng chi tiết của một số bộ ngành chủ chốt trong lĩnh vực thương mại quốc tế xem trong Phần 2. mục 5: Chức năng thương mại của Chính phủ. Danh sách và địa chỉ đầy đủ của các cơ quan Chính Phủ nêu trong phần cuối cùng của sổ này.
Đồng bộ tài khoản