CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
304
lượt xem
57
download

CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết dựa vào bảng số liệu, lược đồ đẻ thấy rõ đặc điểm về mật độ dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta. - Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta. - Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

  1. Bài 9 CÁC DÂN T C, S PHÂN B DÂN CƯ
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t d a vào b ng s li u, lư c th y rõ c i mv m t dân s và s phân b dân cư nư c ta. - Nêu ư c m t s c i m v các dân t c nư c ta. - Có ý th c tôn tr ng, oàn k t các dân t c. II - DÙNG D Y H C - Tranh nh v m t s dân t c, làng b n ng b ng, mi n núi và ô th c a VN. - B m t dân s VN. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - 2 HS tr l i 2 câu h i – SGK. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG
  3. C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Các dân t c * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân - HS tr l i. ho c theo c p HS ch B . Bư c 1 : HS d a vào tranh nh, kênh ch – SGK, tr l i các câu h i – SGV/98. Bư c 2 : HS lên b ng ch trên B - HS tr l i nh ng vùng phân b ch y u c a ngư i Kinh, nh ng vùng phân b ch y u c a - hs tr l i. các dân t c ít ngư i. - GV k t lu n 2–M t dân s - HS tr l i * Ho t ng 2 : Làm vi c c l p - Hãy cho bi t m t dân s là gì? - HS ch B và - GV gi i thích thêm như – trình bày. SGV/98. - HS quan sát b ng m t dân s - Vài HS c và tr l i câu h i m c 2 – SGK.
  4. - GV k t lu n. 3 – Phân b dân cư * Ho t ng 3 : Làm vi c cá nhân ho c theo c p Bư c 1: HS qs lư c m t dân s , tranh nh v làng ng b ng, b n (buôn) mi n núi tr l i câu h i m c 3 – SGK. Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch trên B nh ng vùng ông dân, thưa dân. - GV k t lu n như SGV/99. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - HS tr l i câu h i 1 – SGK. - V nhà h c bài và c trư c bài 10/87. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản