Các dạng bài tập về pH luyện thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
917
lượt xem
297
download

Các dạng bài tập về pH luyện thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Các dạng bài tập về pH luyện thi " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng bài tập về pH luyện thi

  1. – 1999: α Bµi 6 §Ò thi §H khèi B – 2002 Bµi 7 §H Y D­îc TP HCM 2000 α Bµi 8: §H S­ Ph¹m Hµ Néi 1 – 2000 α Bµi 9: α Bµi 10: §Ò 19, §H D­îc – 1997, C§ L­¬ng Thùc- Thùc PhÈm 2004) §H S­ Ph¹m TP HCM 2000 Bµi 11 §Ò 8, §H D­îc 1998, Bµi 12: §H Kinh TÕ Quèc D©n – 1999. Bµi 13: §H Th­¬ng M¹i 2000. Bµi 14: §H Thuû lîi 1997. b. Bµi 15: §H Quèc Gia Hµ Néi 2000 B
  2. Ban B CPB Ban A §Ò thi §H khèi B – 2003). Bµi 16: Häc ViÖn Qu©n Y – 2001 Bµi 17: §H S­ Ph¹m Hµ Néi I – 2001 Bµi 18: §H kinh tÕ TP HCM 2001 Bµi 19: C§ 2004 Bµi 20 ; C§ SP Qu¶ng Ninh – 2005 Bµi 21: §Ò thi §H Khèi A – 2006 Bµi 22: §Ò thi §H khèi A 2004 Bµi 23: C§ SP Hµ Néi 2005 Bµi 24: §Ò thi §H khèi B 2008 Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14) A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12. B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản